MSB: Skynda på upprustningen av civilförsvaret – 700 förslag

Rusta upp det civila försvaret och gör det nu.

Det säger MSB och lägger fram 700 förslag till regeringen.

– Vi har inte legat på lager på det sätt vi nu diskuterar för att vara förberedd på krig, säger generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka.

Regeringen bad MSB ta fram förslag på hur Sverige kan stärka det civila försvaret.

Nu kommer svaret. Närmare bestämt 700 olika förslag.

MSB tycker inte att Sverige har en dålig krisberedskap men att den skulle kunna vara bättre.

– Vi har mött en pandemi där vi såg att vi inte hade material när vi behövde, säger Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör på MSB.

Om det säkerhetspolitiska läget blir sämre vill MSB att Sverige ska vara redo. Nu vill myndigheten snabba på processen och att upprustningen ska påbörjas redan nästa år.

– Det är lite slarvigt uttryckt kanske, lite vårdslöst att säga, men att det finns något bra med det här tuffa läget som är nu för att vi bygger en robusthet som kommer hjälpa oss i många kriser framöver, säger hon.

Arbetet har varit planerat under flera år tillbaka men bör nu intensifieras, enligt MSB.

– Nu måste vi göra det snabbare och kraftfullare. Det handlar om en forcering av en förmåga, inte att vi står helt oförberedda, säger hon.

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gronitzka.
MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gronitzka.

Viktigast att stärka kommuner

MSB:s paket med förslag är baserat på önskningar från över 70 myndigheter och ett brett förslag med åtgärder på kommunal, regional och nationell nivå. Om alla åtgärder genomförs kommer det kosta 6,2 miljarder kronor.

– Det viktigaste är att vi på den kommunala nivån har ett robust samhälle som kan fungera även i händelse av krig och då behöver vi värme, vatten, energi och alla de basala funktionerna igång, säger hon.

”Har inte legat på lager”

Enligt Charlotte Petri Gornitzka har kriget i Ukraina och det säkerhetspolitiska läget skyndat på processen men att åtgärdspaketet även är tänkt för att stärka Sveriges beredskap även i andra kriser.

– En del av de konkreta investeringar vi gör nu är också nödvändiga utifrån en krisberedskap. Vi kan behöva att vi snabbare upptäcker IT-attacker, vi kan behöva se till att får informationssäkerhet och cybersäkerhet stärks även i kriser av annan art än fullt krig, säger hon.

Hur väl rustade är Sverige i händelse av krig?

– Vi är ett robust samhället, men vi har inte legat på lager på det sätt vi nu diskuterar för att vara förberedd på krig. Vi kan konstatera i dag att vi inte har tre månaders försörjning av varor om vi skulle behöva det. Det är saker vi behöver förbättra.

Känner ni på MSB er oroliga för ett potentiellt krig i Sverige?

– Vi är inte oroliga för det men vi förbereder oss för det som kanske kommer att vara konsekvenser av kriget. Det är till exempel sanktioner mot Ryssland som också gör att vi kan ha sämre försörjning av varor så vi förberteder oss för ett långt krig men inte krig i Sverige.

Publisert:

LÄS VIDARE