Utredning mot A-traktorer lades ner – kritik mot polisen

Polisen gjorde en större riktad insats mot A-traktorer på Lidingö och upptäckte att flera av fordonen var olagliga.

Enligt uppgifter ska då upprörda föräldrar hört av sig till polisen – som sedan lade ner flera av utredningarna.

– Jag grundar mina beslut på helt andra bevekelsegrunder, säger förundersökningsledare Carl-Johan Birkoff.

I Sverige ses en ökande trend av trafikolyckor där A-traktorer varit inblandade.

Bara under hösten dog fyra tonåringar i olyckor med just A-traktorer, vilket lett till en diskussion om fordonstypen verkligen fyller något behov.

Lidingö i Stockholm beslagtog polisen minst sju A-traktorer inom loppet av en vecka i våras – alla trimmade eller ändrade på andra sätt.

Polisen beslutade därför att genomföra en uppföljande, riktad insats. Under två dagar i oktober deltog drygt ett 20-tal poliser i insatsen, enligt uppgift motsvarande 500 mantimmar.

– Denna insats har visat på att trots vårens kontroller och beslag har regelefterlevnaden inte följts av ungdomarna. Föräldrarna har i många fall inte kontrollerat fordonen, säger trafikpolisen Mats ”Klasse” Klaesson.

En A-traktor. Obs: arkivbild, fordonet på bilden förekommer inte i artikeln.
En A-traktor. Obs: arkivbild, fordonet på bilden förekommer inte i artikeln.

Utredningar läggs ner

Ett flertal brott upptäcktes i samband med insatsen på Lidingö. Däribland olovlig körning, rattfylleri och innehav av narkotika.

– Ett tiotal ungdomar rapporterades för olovlig körning på grund av att deras fordon inte uppfyllde kraven om förstängning av lastutrymmet, säger Mats ”Klasse” Klaesson.

Förundersökningsledaren på Stockholmspolisen valde dock att lägga ner utredningen av åtta av de olovliga körningarna, som upptäcktes under insatsen.

– Jag har ingen aning om varför man valde att göra det. Men jag hörde att upprörda föräldrar från Lidingö ska ha hört av sig, säger Mats ”Klasse” Klaesson.

Han är en av få trafikpoliser som utför tekniska undersökningar av trimmade fordon hela Stockholms län. Att förundersökningarna läggs ner förvånar honom.

– En förundersökningsledare får förundersökningsbegränsa ett ärende för att det bara är böter i straffskalan, men man kanske inte ska göra det. Det sänder signaler till ungdomarna om att det inte spelar någon roll för polisen gör ju ingenting ändå, säger han.

– Färre kanske hade dödats om vi från polisens sida hade sett allvarligare på detta och rapporterat mer kring fall gällande avsaknad av galler i A-traktorer.

Trafikpolisen ”Klasse” Klaesson tycker att polisen borde göra mer för att stoppa de trimmade A-traktorerna.
Trafikpolisen ”Klasse” Klaesson tycker att polisen borde göra mer för att stoppa de trimmade A-traktorerna.

”Föräldrarna påverkar inte”

Carl-Johan Birkoff, förundersökningsledare vid polisen, är den som valt att lägga ner utredningarna efter insatsen på Lidingö.

– Det handlade om åtta ärenden av samma karaktär där vi kunde se att gallret saknades i de ombyggda fordonen. Trots att jag förundersökningsbegränsade ärendena så blev effekten att barn och föräldrar kontaktades av socialtjänsten och fordonen behövde omregistreras. I och med att det inte var några övriga brister på fordonen så jag upplevde inte att vi behövde gå vidare mer än så, säger han.

Besluten togs efter att han varit i kontakt med Transportstyrelsen och åklagare.

– Jag ser till helhetsbilden, interaktionen med medborgare. I det här ingripandet var det så pass påtagligt att effekten var uppnådd. Sen har jag haft vägledande information med föräldrarna. Det är viktigt att vi har en bra relation och dialog. Jag tycker att insatsen har varit väldigt lyckosam. Hade det däremot varit andra brister hade frågan varit en annan.

Carl-Johan Birkoff menar att hans beslut att lägga ner utredningarna inte har någonting med kontakten med föräldrarna att göra.

– De kontakter jag har haft med föräldrar har varit efteråt. Jag grundar mina beslut på helt andra bevekelsegrunder, säger han.

En trafikpolis. Arkivbild.
En trafikpolis. Arkivbild.

Trimmade fordon missas

I en av de beslagtagna A-traktorerna fann polisen en mottagare inuti den plomberade lådan till hastighetsregulatorn. Den möjliggjorde för föraren att genom en fjärrkontroll tillåta fordonet att gå mycket fortare än 30 kilometer i timmen, berättar Mats ”Klasse” Klaesson.

– Detta hade inte upptäckts vid en registreringsbesiktning då de inte öppnar lådorna till hastighetsregulatorn. Det är ur ett trafiksäkerhetsperspektiv mycket viktigt att denna typ av ändringar upptäcks och monteras bort, säger han.

Kritiserar polisen

Mats ”Klasse” Klaesson vill se att även polisen tar problematiken med A-traktorerna på större allvar. Myndigheten brister i sitt trafikarbete, menar han.

– I dag är det så lätt att trimma en A-traktor. Bygger du den på rätt sätt så behövs bara två sladdar och en liten strömbytare. Trafikverkets regel som gjordes om 2020 var inte genomtänkt.

Kraven ändrades för A-traktorer juli 2020. Transportstyrelsen tog då bort kravet på att hastigheten på lägsta växeln ska vara högst 10 kilometer i timmen vid två tredjedelar av ursprungsmotorns maximala varvtal.

I dag får A-traktorns högsta hastighet högst vara 30 kilometer i timmen – men i och med det nya regelverket behöver man inte längre behöver bygga fordonen med dubbla växellådor eller söka dispens. Det gör det lättare att bygga om modernare bilar till A-traktorer.

– Vid årsskiftet 2018 fanns det 15 000 A-traktorer registrerade i Sverige. Innan sommaren i år fanns det 50 000. Vi måste se över det här, säger Mats ”Klasse” Klaesson.

Publisert:

LÄS VIDARE