Kvinnor föräldralediga mycket mer än tidigare känt

Anna Langseth/TT

Publicerad 2023-11-09

Mammorna tar i snitt ut fyra månader i obetald föräldraledighet. Det är mer än den totala tid som papporna är föräldralediga - tre månader. Arkivbild

Föräldraledigheten är fortfarande långt ifrån jämställd. Tvärtom. En ny stor studie visar att mammorna tar ut mycket mer obetald ledighet än väntat – och totalt fyra gånger längre föräldraledighet än män.

– Det överraskade mig, säger Susanne Fahlén, utredare.

Tidigare har ledigheten bara gått att mäta genom att räkna använda dagar med föräldrapenning. Men nu har utredare tittat även på obetald ledighet, eftersom många föräldrar drygar ut ledigheten med obetalda dagar för att få föräldrapenningen att räcka längre. Då kan föräldrarna också vara lediga längre, vilket man har rätt till enligt föräldraledighetslagen.

– När man tittar på den totala ledigheten och räknar in obetald ledighet visar den sig vara mindre jämställd än om man bara tittar på föräldrapenningen, säger Susanne Fahlén, på Inspektionen för socialförsäkringen (ISF).

Längre obetald ledighet

Utredningen som hon har gjort visar att mammorna är föräldralediga i genomsnitt 12 månader under barnets första två år. Papporna är föräldralediga i genomsnitt tre månader under samma period.

Dessutom är kvinnorna mer obetalt föräldralediga – i snitt fyra månader av de 12.

Det betyder att pappornas totala föräldraledighet är kortare än vad mammorna tar ut i obetald ledighet.

– Det överraskade mig att det är så pass mycket obetald ledighet, säger Susanne Fahlén.

Lika mellan olika grupper

Studien visar också att glappet mellan olika grupper av kvinnor minskar när obetald ledighet räknas in. Tidigare forskning har visat att kvinnor med låg inkomst, låg utbildning och utrikesfödda tar ut mer föräldrapenning under småbarnsåren än högutbildade, högavlönade kvinnor och inrikesfödda.

Men nu framträder en annan bild.

– Vi ser att mammor med hög utbildning är föräldralediga ungefär lika länge under småbarnsåren som de med låg utbildning när obetalda dagar räknas in. Det beror på att de använder fler obetalda dagar, säger Susanne Fahlén.

Samtidigt är det vanligt att pappor som är högutbildade, högavlönade och inrikesfödda är hemma längre med barnen än andra pappor.

Men även i par där man delar lika på föräldrapenningen tar mammorna ut mer ledighet än papporna – men då som obetalda dagar.

– Det tycks som att de kompenserar för pappornas uttag av föräldrapenning genom att vara obetalt lediga. Oavsett om paren delar lika på föräldrapenningen tar mammorna ut lika mycket i obetald ledighet som i andra par med hög inkomst där pappan inte tar någon föräldrapenning alls, säger Susanne Fahlén.

Sämre ekonomi på sikt

Att mammorna tar ut mycket mer föräldraledighet tros kunna bidra till att kvinnor generellt har sämre karriär och löner än män. Dessutom påverkar det pensionen negativt, om inte paret kompenserar för detta.

Om politiker skulle vilja göra föräldraledigheten mer jämställd och jämlik skulle ett sätt kunna vara att till exempel minska på rätten att ta ut obetalda dagar.

– Det skulle vara ett avsteg från den flexibiliteten och valmöjlighet som finns för föräldrar i dag.