Strokefallen minskar och färre dör

TT

Publicerad 2023-11-20

Antal fall per 100 000 invånare, över tjugo år.

Omkring 25 100 personer i Sverige drabbades i fjol av en stroke, cirka 300 färre än året innan, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Antalet strokefall i landet har halverats under 2000-talet likaså antalet personer som avlider. Under 2022 avled cirka 5 600 personer med stroke som dödsorsak, 300 färre än året innan.

Av dem som i fjol drabbades av en stroke var majoriteten 70 år eller äldre. Knappt fyra procent var yngre än 50 år. Bland de personer som avled var nio av tio 70 år eller äldre.

Det är fortsatt vanligare att män drabbas av en stroke än kvinnor, visar siffrorna.

Minskat antal dödsfall och färre som drabbas kan bland annat förklaras av att vården blivit bättre på att förebygga stroke, enligt Socialstyrelsen.