24-åriga Julia klämdes ihjäl – Tarkett tvingas böta 2 miljoner

Publicerad 2020-12-30

24-åriga Julia klämdes ihjäl mellan två valsar på Tarkett i Ronneby.

Nu får företaget betala två miljoner i böter.

– Men det känns inte som någon upprättelse. Jag hade önskat att någon enskild person hade fått ställas till svars, säger Inger Mannersten, Julias mamma.

Aftonbladet har tidigare skrivit om arbetsplatsolyckan 2018 på Tarkett i Ronneby där gravida Julia Mannersten omkom. Hon skulle utföra en mätning vid en maskinerna när hon av okänd anledning sögs in mellan två valsar och klämdes ihjäl. Arbetsmiljöverket konstaterade vid en inspektion att dragverket saknade skyddsanordningar och att nödstoppet inte gick att nå för den som opererade maskinen.

Myndigheten rekommenderade en polisutredning av olyckan. En förundersökning inleddes kring omständigheterna som ledde fram till dödsfallet.

Efter två års polisutredning har åklagare Christer Forsman, kammaråklagare på Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål, nu beslutat att ge Tarkett ett strafföreläggande på två miljoner.

I sitt beslut skriver han att ”näringsidkaren har inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att förebygga brottsligheten och brottet har begåtts av en eller flera personer som haft ett särskilt ansvar för tillsyn eller kontroll i verksamheten.”

Han skriver också att arbetsgivaren av oaktsamhet åsidosatt ålagda kontrollrutiner och skyddsanordningar för och vid maskinen. Denna oaktsamhet resulterade sedermera i Julias död.

Familjen Mannersten är besvikna på åklagarens beslut.

– Det känns som att man har valt den enklaste vägen genom att ge företaget böter. Det hade känts bättre om någon enskild person hade ställts till svars i domstol. Fanns det inte någon platschef som hade ansvar för verksamheten? Undrar mamma Inger.

Hon har svårt att kontrollera rösten.

– Två miljoner för ett människoliv. Vad är det för ett företag som Tarkett, som tjänar miljoner varje dag? Ingenting. Det rör dem inte i ryggen.

Hon menar att det är svårt att gå vidare efter beslutet, men att familjen inte har något val.
– Vi har en dotter till och ett litet barnbarn som vi älskar. Men livet är orättvist. Vi kommer alltid att sakna Julia, säger hon.

Pierre Latourre, platschef på Tarkett i Ronneby, kommenterar böterna i ett mejl till Aftonbladet:

”Vi har samarbetat full ut med de utredningar som gjorts och ett led i detta är att ta vår del av ansvaret för den tragiska olyckan som skedde. Även om utredningen inte kunnat fastställa exakt vad som hände, har vi lärt oss av denna dramatiska händelse. Sedan olyckan inträffade har vi vidtagit ytterligare åtgärder både i Ronneby och internationellt för att stärka vårt säkerhetsarbete, och kommer fortsätta göra det framgent. Som ett ansvarsfullt bolag är vi fast beslutna att göra allt vi kan för att undvika risker, skapa en säker arbetsmiljö och engagera alla medarbetare i att skapa en säker kultur.”

Aftonbladet har sökt åklagare Christer Forssman för en kommentar.

ANNONS