Pandemin fick fler att hamna i sjönöd

Av: 

TT

Publicerad:
Sjöfartsverkets sjöräddningsinsatser ökade under 2020. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Sjöfartsverkets sjöräddningsinsatser ökade under 2020. Arkivbild.

NYHETER

Antalet sjöräddningsinsatser ökade med sju procent under 2020 jämfört med året innan.

Sjöfartsverket tror att pandemin spelade en roll i den ökningen.

Totalt genomfördes 1 221 sjöräddningsinsatser av Sjöfartsverket under 2020, att jämföra med 1 134 året innan.

Antalet insatser mot fritidsbåtar steg markant till 902, en ökning med tolv procent jämfört med snittet under åren 2016–2020.

– Vi har ingen direkt analys. Men att insatser mot fritidsbåtar ökade kan man koppla samman med pandemin och att fler firade semester hemma i Sverige, säger Laila Kärrhage, driftchef vid Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral.

En annan anledning kan vara att fler ovana gav sig ut på sjön, återigen på grund av att majoriteten hade semester hemma i Sverige.

– Det måste nog vara en kombination av det.

Den största andelen räddningsinsatser skedde under sommarmånaderna, med en topp på 306 insatser i juli.

Noterbart är att antalet insatser sjönk jämfört med den varma sommaren 2018, då siffran låg på 1 235.

– Statistiken kan man ofta relatera till varma eller dåliga somrar, säger Laila Kärrhage.

Flest antal insatser skedde i Västra Götalands län (287), följt av Stockholms län (219) och Skåne län (162).

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN