Andel män i tvångsarbete ökar i Sverige

Petra Hedbom/TT

Publicerad 2024-05-08

Jordbruket är en av de branscher där människor exploateras som arbetskraft, enligt en rapport från Jämställdhetsmyndigheten. Arkivbild.

Fler män och pojkar upptäcks i tvångsarbete i Sverige. Men kvinnor och flickor är fortfarande de som utsätts mest, enligt nya siffror från Jämställdhetsmyndigheten.

Under 2023 identifierades 189 personer som exploaterades som arbetskraft och 182 personer som exploaterades för sexuella ändamål i Sverige. Det framgår av en sammanställning om människohandel som Jämställdhetsmyndigheten gjort.

Förra året är första gången som det upptäckts fler fall av tvångsarbete än av sexuell exploatering. Ökningen beror enligt rapporten på att myndigheterna prioriterar insatser mot arbetskraftsexploatering och har arbetat mer intensivt med frågan. Troligen är mörkertalet stort.

Svenskar exploateras

De vanligaste ursprungsländerna för de som utsatts är Thailand, Rumänien, Ukraina, Sverige och Nigeria.

“I många av fallen där personer identifierats från Sverige var exploateringen kopplad till kriminella nätverk”, säger Paulina Bolton, utredare på myndigheten i ett pressmeddelande.

Thailand var det vanligaste ursprungslandet 2023. Det förklaras enligt rapporten av ett stort ärende med cirka 40 individer som exploaterats inom bärplockningsbranschen.

Grönt i topp

I topp bland de branscher där tvångsarbete upptäckts ligger grön näring. Det omfattar bland annat verksamheter inom jord- och skogsbruk, odling och trädgård. Därefter kommer byggbranschen och skönhets- och kroppsvårdsnäringen.

Totalt identifierades 35 exploaterade barn under 2023. De senaste åren har antalet legat runt 50. Enligt siffrorna är det färre flickor än pojkar som har identifierats.

Jämställdhetsmyndigheten tror dock inte att flickor utnyttjats i mindre grad under året, utan bedömer att nedgången beror på förändrade möjligheter för samverkan och identifiering av brott.

ANNONS