Sensationellt människofynd i USA

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:

Forskare i USA har upptäckt 130 000 år gamla spår efter människor i södra Kalifornien.

Detta är långt äldre än alla tidigare fynd. Enligt dessa vandrade människor in i Nordamerika för högst 15 000 år sedan.

– Om det hela stämmer är det sensationellt, säger Lars Werdelin, professor i paleontologi vid Riksmuseet.

1 av 9 | Foto: AFP SAN DIEGO NATURAL HISTORY MUSEUM
Utgrävningarna i Kalifornien.

Fyndet, som beskrivs i Nature, består av skelettrester efter en mastodont — en avlägsen släkting till våra dagars elefanter — som visar tecken på att ha bearbetats av människor.

Benen är avbrutna på ett sätt som antyder att de medvetet krossats. Bland benen ligger stora stenar som av allt att döma har använts som hammare och städ. Stenarna har, enligt kännarna, typiska kännetecken, bland annat skrapmärken.

Kontroversiellt fynd

Detta vore inte på något sätt anmärkningsvärt, om inte dateringen av mastodontskelettet hade gett den exceptionellt höga åldern av cirka 130 000 år.

Dateringen har gjorts med uran-torium-metoden, där man mäter den radioaktiva nedbrytningen av uranisotoperna till torium. Metoden anses tillförlitlig för lämningar inom det här tidsfönstret.

Alla tidigare, allmänt accepterade, fynd av människor på västra halvklotet är långt yngre. De allra äldsta är cirka 15 000 år gamla.

– Det hela kommer naturligtvis att diskuteras och ifrågasättas. Det hade självfallet varit bättre om man hittat otvetydiga bearbetade redskap. Och tyvärr finns det inga rester efter människorna själva, vilket är ett problem, säger Werdelin.

Vilken människoart?

En given fråga är vilka dessa människor var. De människor som dök upp i Nordamerika för 15 000 år sedan – indianernas förfäder – kom från nordöstra Asien. De var typiska representanter för vår egen art, Homo sapiens. Men människorna som krossade mastodontbenen måste ha varit något annat.

– De kan knappast ha varit Homo sapiens eftersom vi ännu inte hade utvandrat från Afrika vid den tidpunkten, säger Werdelin.

Han tippar att det rör sig om den så kallade denisovamänniskan, den nyupptäckta asiatiska släktingen till neandertalarna.

– Det är fullt möjligt. Det kan vara så att denisovanerna lyckades ta sig över till Nordamerika och sedan dog ut där, säger han.

Publicerad:

LÄS VIDARE