Nordea: 6 000 jobb ska bort

NYHETER

Bankkoncernen Nordea gör sig av med 6 000 anställda och konsulter, meddelar banken i samband med en delårsrapport.

Syftet är att stärka konkurrenskraften, enligt vd Casper von Koskull.

Foto: Alexander Larsson Vierth/TT
Nordea redovisar kvartalsresultat. Arkivbild.

De så kallade transformationskostnaderna till följd av detta beräknas uppgå till 100–150 miljoner euro under årets fjärde kvartal.

Beskedet kommer i en kvartalsrapport där storbanken, vars styrelse tidigare i höst beslutat att flytta bankens huvudkontor från Stockholm till Helsingfors, redovisar ett resultat i linje med förväntningarna.

Stark trend

I rapporten pekar Casper von Koskull på en stark ekonomisk trend, men varnar för geopolitiska risker och obalanser i ekonomin.

"De senare främst i fastighetssektorn", skriver han.

"Vi är fortsatt avvaktande på vissa områden där vi ser prisnivåer som skulle kunna vara ohållbara, något som gör att vi växer långsammare än marknaden på dessa områden", fortsätter han.

Enligt von Koskull är bankens ut- och inlåningsmarginaler stabila medan efterfrågan på företagslån är låg.

"Den sedvanliga återhämtningen inom företagsrådgivning uteblev efter sommaren", skriver von Koskull.

Nordea redovisar en rörelsevinst på 1 090 miljoner euro, motsvarande cirka 10,6 miljarder kronor, för tredje kvartalet 2017. Det kan jämföras med vinsten på 1 148 miljoner euro motsvarande period i fjol.

Minskade kreditförluster

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på 1 093 miljoner euro.

Räntenettot steg till 1 185 miljoner euro, från 1 178 miljoner euro. Provisionsnettot ökade till 814 miljoner euro, från 795 miljoner euro.

Totalt uppgick intäkterna till 2 373 miljoner euro, jämfört med 2 466 miljoner euro motsvarande period året före.

Kostnaderna steg till 1 204 miljoner euro, från 1 183 miljoner euro. Kreditförlusterna minskade till 79 miljoner euro, från 135 miljoner euro.

ARTIKELN HANDLAR OM