Förskolechef i Umeå JO-anmäld

avOskar Forsberg

Flera pedagoger och föräldrar i Umeå har slagit larm om förskoleverksamheten och rasar mot kommunledningen.

Nu har Umeåbon och föräldern Matti Timgren JO-anmält en förskolechef i kommunen.

Matti hävdar att chefen inte tagit sitt ansvar och underlåtit att utreda situationen.

Foto: TT
Arkivbild.

Enligt ett stort föräldranätverk och flera pedagoger råder det en förskolekris i Umeå kommun, vilket Aftonbladet tidigare rapporterat om.

Stora barngrupper, underbemanning och lokaler som inte är ändamålsenliga leder till att personalen går på knäna.

Förskollärare i kommunen hävdar att det nu finns risk att barnen far illa.

”Situationen är oroväckande”

Umeåbon Matti Timgren, pappa till två flickor som går i förskolan, är orolig. I januari skickade han in en anmälan till Skolinspektionen.

– Situationen är oroväckande. Pedagogerna på förskolan sa till mig att de inte kan garantera kvaliteten i verksamheten och barnens säkerhet, säger han.

Anledningen till larmet var att barngruppen på Mattis yngsta dotters avdelning ökat till 17 barn, varav 10 ettåringar och sju 2–3 åringar, på fyra pedagoger som arbetar deltid.

Matti fick svar av Erik Nordahl, förskolechef område centrum/norr i Umeå, att man skulle utreda situationen.

Elva dagar senare meddelade Nordahl, efter att ha varit i kontakt med chefen på den aktuella förskolan i Umeå, att han inte såg någon anledning att vidta några åtgärder.

– Jag frågade om det fanns någon barnkonsekvensanalys eller liknande, men det fanns inte. Jag fick sedan veta att Erik Nordahl i efterhand, efter att ha avslutat utredningen, hade kontaktat chefen på förskolan och bett henne skissa på en analys. Det framkom tydligt i de mejl jag begärde ut, säger Matti Timgren.

Frågade om ”oanmält” besök

Nordahl avslutade, enligt Matti, utredningen med vetskapen att ingen konsekvensanalys, eller annan dokumentation rörande barnens välbefinnande, hade gjorts.

– Ingen av den här informationen har heller nått vidare upp till andra chefer i kommunen. Jag har nu JO-anmält Erik Nordahl för tjänstefel, säger Matti Timgren.

I den nu inskickade anmälan bifogar Matti Timgren en mejlkorrespondens mellan Erik Nordahl och chefen på förskolan. Korrespondensen pågick efter att man uppgett att man var färdig med utredningen av ärendet.

Där framgår bland annat att Nordahl frågar chefen om han ska komma på ”ett oanmält besök” till förskolan.

”Är det lämpligt/möjligt att jag kommer på ett oanmält besök imorgon”, skriver Nordahl i mejlet.

”Skissa på någon form av riskbedömning”

Nordahl skriver vidare i ett mejl till förskolechefen: ”Jag föreslår att du parallellt med att jag utreder ärendet utifrån anmälan (...) sneglar/skissar på ngn form av konsekvensanalys/konsekvensbedömning/riskbedömning.”

Matti Timgren har bifogat all dokumentation i sin anmälan till JO:

”Jag vill att det utreds om Erik Nordahl begått tjänstefel i samband med utredningen av mitt klagomål. Informationen i dokumenten visar att Erik, trots att det är hans ansvar, inte gjort en seriös utredning (...). Dessutom har han uppmanat N.N. (chefen på förskolan) att i efterhand fabricera konsekvensanalys och riskbedömning. Vidare framgår det att Erik gjort det medvetet samt att konsekvensen av hans agerande innebär att eventuella risker som barnen utsätts för inte uppmärksammas och åtgärdas”, skriver han i sin anmälan till Justitieombudsmannen.

– I de artiklar som publicerats om förskolan i Umeå framgår det att pedagoger och beslutsfattare uppfattar situationen väldigt olika. Jag tror att min anmälan visar en anledning till att det har blivit så, säger Matii Timgren.

Aftonbladet har sökt Erik Nordahl under hela lördagen och söndag förmiddag för en kommentar.

ARTIKELN HANDLAR OM