Michael Arthursson

Centerpartiet mörkade larmrapport – la ut ”tvättad” version

Av: 

Olof Svensson

John Granlund

NYHETER

Centerpartiet beställde en internrapport om jämställdhetsarbete som bland annat visade på ”idéförtryck” och tystnadskultur inom partiet.

Men partistyrelsen valde att mörka de känsliga delarna och i förra veckan publicerades en tvättad sammanfattning på hemsidan.

– Jag tycker det var fel beslut. Det finns ett stort värde i att vara transparent med det som inte fungerat och att redovisa för medlemmarna att det finns problem, säger partistyrelseledamoten Julia Eriksson.

Aftonbladet kunde i morse avslöja allvarliga arbetsmiljöproblem på Centerpartiets rikskansli. Ett 15-tal centralt placerade tjänstemän har valt att sluta under det senaste halvåret och en handfull personer har sjukskrivit sig med orsaker i arbetsmiljöproblemen som grund. Flera personer som Aftonbladet talat med vittnar om toppstyrning och en osund arbetsmiljö.

Men Centerpartiet slår ifrån sig kritiken. Enligt partisekreterare Michael Arthursson är medarbetarna i allmänhet nöjda, det är högt i tak och inte toppstyrt. 

”Det gäller att inte vara för kritisk för att kunna göra karriär”, skriver rapportförfattaren i kapitlet om likabehandling.

Uppstod diskussion

Aftonbladet kan nu publicera utdrag ur en intern rapport om Centerpartiets jämställdhetsarbete från i augusti – som mörkats av partiet.

Originalrapporten, som baseras på svar från anställda och politiker på samtliga nivåer, förevisades för partistyrelsen i höstas. Det uppstod då diskussion om huruvida partiet skulle publicera rapporten i sin helhet eller en ”tvättad” version. 

Partistyrelseledamoten Julia Eriksson drev på för att den skulle publiceras i sin helhet – men hon blev efter en lång diskussion nerröstad.

En oenig partistyrelse beslutade till sist att en sammanfattning skulle skrivas där vissa känsliga delar utelämnades. I pressmeddelandet från förra veckan uppges att det är ”hela jämställdhetsrapporten” som publicerats och partisekreteraren Michael Arthursson säger:

– Som liberalt och jämställdhetssträvande parti är det viktigt för oss att vara transparenta kring dessa frågor. Därför publicerar vi rapporten så att alla som vill kan få ta del av den.

Kritiseras internt

Flera C-källor uppger att det finns intern kritik mot partistyrelsen för att man tvättat och slätat över vittnesmål om allvarliga problem. Flera aspekter som står med i originalversionen av rapporten nämns inte i den offentliga sammanfattningen, exempelvis slutsatser kring tystnadskultur och vad som beskrivs som ”idéförtryck”.

I kapitlet om likabehandling och trivsel skriver rapportförfattaren:

”Många uttrycker att det finns ett ”idéförtryck” samt en tystnadskultur med stark betoning på konsensus. Svaranden uttrycker att det gäller att inte vara för kritisk för att kunna göra karriär.”

Det konstateras också att ”det inom Centerrörelsen upplevs som svårt att tillåtas vara eller tycka annorlunda än majoritetskulturen i en rad olika frågor”.

Partiledare Annie Lööf och partisekreterare Michael Arthursson.

Utelämnade uppgifter om våldtäkt

I rapporten framgår också att personkännedom upplevs spela en större roll vid anställningar än kunskap.

“Det spelar större roll vem man känner (med makt) och hur länge man har funnits i rörelsen, snarare än den kompetens som man kommer in med. Något som gör att de som sitter på de högsta posterna ofta anser att de förtjänat sina platser utifrån lång och trogen tjänst och därmed sitter kvar på maktpositionerna, snarare än att handla om meritokrati och bästa person på rätt plats.”

Rapporten har fokus på jämställdhetsfrågor och kränkningar men tar även upp mer allmänna arbetsmiljöfrågor. I den “öppna” rapporten konstateras att det finns flera inom centerrörelsen som upplever otrygghet och obehag som bland annat handlar om härskartekniker, oönskad jargong och i vissa fall sexuella trakasserier.

Men i den interna rapporten målas en mer mörk bild upp där bland annat våldtäkt nämns:

“De svarande uppgav att formen av sexuella trakasserier främst handlar om olämpliga kommentarer riktade mot kvinnors utseenden, ovälkomna och påträngande sexuella inviter, samt ovälkomna meddelanden på sociala medier. Men det handlar även om tafsande och oönskad fysisk kontakt (olämplig beröring och smekningar, för närgångna kramar eller danser). Men även försök till våldtäkt uppgavs förekomma/ha förekommit.”

Från tiden innan Metoo kom det i rapporten även upp allvarliga fall som polisanmälts:

“Samtliga av dessa fall rörde sig om mycket grova övergrepp i form av rena brott, inklusive grova våldtäkter som polisanmälts. Ett flertal av de intervjuade anser att hanteringen av dessa ärenden från Centerrörelsens sida har varit bristfällig på många vis.”

”Är inte bra”

Partistyrelseledamoten Julia Eriksson, förbundsordförande för Centerstudenter, säger att det var fel att utelämna delar som rör till exempel tystnadskultur.

– Min linje och mitt yrkande har varit att arbetet ska delges i dess helhet och inte i en sammanfattande rapport, säger hon.

Partistyrelseledamoten Julia Eriksson drev på för att den skulle publiceras i sin helhet.

Elin Larsson, vice ordförande i Centerstudenter 2017 till 2019, var den som tog initiativ till rapporten, genom ett så kallat medlemsinitiativ. Syftet var att följa upp partiets agerande efter Metoo.

– Jag tyckte man skulle göra en ordentlig utvärdering av det arbete som gjorts. Man är väldigt duktig på att lyfta fram jämställdheten i partiet, en det överensstämmer inte alltid med hur det ser ut internt. 

Vad anser du om att mycket har tagits bort i den version som C själva gått ut med?

– Under partistämman i höstas gick det igenom ett yrkande att rapporten skulle redovisas i sin helhet. Men man valde ändå att inte göra det. Det är inte bra.

Inte utelämnat något specifikt

Partisekreteraren Michael Artursson bekräftar att det varit en diskussion i partistyrelsen om hur mycket uppgifter som skulle lämnas ut offentligt från undersökningen som består av två olika konsultrapporter – och att den rapport som publicerades på hemsidan är resultatet.

– Vi har inte utlämnat något specifikt utan det finns ett ganska omfattande material som är ett arbetsmaterial som omfattar många olika delar. Då tog vi fram en rapport som partistyrelsen ställde sig bakom som är en sammanfattning av de viktiga slutsatserna.

Varför ansågs det irrelevant med tystnadskultur och våldtäkt?

– Det är inget som vi har bedömt vara relevant eller irrelevant utan de huvudsakliga slutsatserna som har kommit fram i det här jobbet som vi har gjort, de finns med i den här jämställdhetsrapporten.

Men det här förefaller ju vara helt centrala uppgifter som utelämnats?

– Ja, det här är ju den rapport som vi har. Sen finns det ett antal arbetsmaterial som har legat till grund och som har kommit fram under arbetets gång och det har lett fram till att vi har gjort den här rapporten och det är ganska unikt att vi lägger ut en sådan här rapport som ett politiskt parti om saker som vi har sett och som vi ska jobba vidare med.

Fotnot: Efter att Aftonbladet konfronterat C med uppgifterna har man bytt ut rapporten - och hävdar att fel version legat ute sedan i torsdags.

ANNONS

50% REA hos Åhléns! Se till att fynda dina favoriter från välkända varumärken.

Extern länk från Åhléns

Shoppa här!

”Vi har inte utelämnat något specifikt”, säger partisekreteraren Michael Artursson.
John Granlund & Olof Svensson
Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter

/

Michael Arthursson

LÄS VIDARE

Centerpartiet skakas av internt kaos – 15-tal anställda lämnar

ÄMNEN I ARTIKELN

Michael Arthursson

Centerpartiet

Arbetsmiljö

Annie Lööf