Trafikverket: Öka antalet beredskapsflygplatser

TT

Publicerad 2021-11-12

Ambulansflyg och ambulanshelikoptrar är några av de samhällsviktiga transporter som utnyttjar beredskapsflygplatser. Arkivbild.

Sverige behöver fler så kallade beredskapsflygplatser för att klara samhällsviktiga flygtransporter i kristider, enligt Trafikverket.

I sin slutrapport föreslår myndigheten att antalet utökas till 22.

Sverige har för närvarande tio permanenta beredskapsflygplatser, som ska säkerställa att viktiga flyg kommer fram när det krisar.

I juni i år fick Trafikverket i uppdrag att se över flygplatserna utifrån erfarenheter från pandemin. I augusti delrapporterade myndigheten och föreslog då att antalet permanenta beredskapsflygplatser ska utökas till 22.

I sin slutrapport har ny myndigheten bland annat vävt in totalförsvarsaspekter. Även med de perspektiven i åtanke föreslås 22 permanenta flygplatser.

”De dialoger vi har fört visar också att det finns ytterligare behov av samverkan kring systemet med beredskapsflygplatser när det gäller aspekter som rör totalförsvaret”, säger Katarina Wigler, strategisk planerare på Trafikverket, enligt myndighetens sajt.

Det är däremot inte klarlagt om de föreslagna flygplatserna faktiskt kan åta sig uppdraget.

”Med den dryga fördubbling som nu föreslås erhålls en betydligt bättre spridning av beredskapsflygplatser geografisk och förbättrad redundans i systemet eftersom flygplatserna kan utgöra back-up för varandra vid behov”, skriver Trafikverket.

Förslagen ligger nu hos regeringen för eventuella beslut.