En femtedel av svenska odlingar ekologiska

Av:  TT

Mer och mer av den svenska jordbruksmarken ställs om till ekologisk odling utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Det är både mark som används för att odla på och betesmark för kossor och andra djur som ställs om.

Ännu är det dock en bit kvar till målet på 30 procent till 2030. Under förra året odlades ungefär 20 procent av de svenska åkrarna och odlingarna ekologiskt, enligt färska siffror från Jordbruksverket. Jämfört med 2017 ökade de ekologiska odlingarna med 6 procent.

Störst andel ekologiskt brukad mark finns i Jämtland, där är hela 40 procent av odlingsmarken ekologisk. Även Värmland, Gävleborg och Dalarna har stora andelar ekologisk mar.

Jordbrukslänet Skåne ligger däremot sämre till. Där är under 10 procent av jordbruksmarken ekologiskt brukad.

Publisert:

LÄS VIDARE