Stopp för pengar till häktade och fångar

Av:  TT

Häktade och intagna på landets anstalter kommer inte längre kunna ta emot externa pengar, har Kriminalvården beslutat. Arkivbild.
Häktade och intagna på landets anstalter kommer inte längre kunna ta emot externa pengar, har Kriminalvården beslutat. Arkivbild.

Intagna på landets häkten och anstalter kommer inte längre att få ta emot pengar från anhöriga och vänner.

Kriminalvården stoppar detta sedan man upptäckt att dagens system inte uppfyller bankernas regler om hur pengar ska kunna spåras.

Det var när Kriminalvården skulle införa betalkort för de intagna på landets häkten och anstalter som bristerna i dagens system för penningtransaktioner upptäcktes – reglerna som bankerna satt upp för att få full spårbarhet för hur insättningar och transaktioner går genom banksystemet uppfylls inte.

– Det är just att externa pengar för klienten och Kriminalvårdens ersättningar för arbete och bidrag sammanblandas och förs vidare från Kriminalvårdens verksamhetskonto och upp till statens centralkonto. Då försvinner spårbarheten, säger Lennart Palmgren, avdelningschef för häkte, anstalt och frivård.

Inget annat sätt

Detta får till följd att Kriminalvården inom kort helt sätter stopp för de intagna att ta emot pengar från anhöriga och vänner. De nya reglerna börjar gälla den 29 februari.

TT: Fanns det inget annat sätt att lösa detta på än att helt strypa möjligheten?

– Nej, tyvärr inte. Vi har gjort en rättsutredning och jobbat med detta under en längre tid, och också haft dialog med Riksgälden, och det finns bara detta sätt att se till att efterleva de regler som har ställts för åtgärder om penningtvätt och finansiering av terrorism, och det är att särskilja de pengar som är från externa medel och de som är från statens medel.

Mat och hygienartiklar

De intagna kommer fortfarande ha tillgång till häktesbidrag, eller ersättning för arbete, studier, eller "annan ordnad sysselsättning". Häktesbidraget ligger på 90 kronor i veckan.

– Det är också viktigt att säga att Kriminalvården tillhandahåller ju mat, kläder och hygienartiklar, så man har ju den delen försörjd, säger Lennart Palmgren.

TT: Ni anser att man har det man behöver?

– Det är ju en subjektiv bedömning, men det är klart att för dem som är rökare kommer ekonomin att bli mer ansträngd. Men överlag så ska ju de pengar man får och intjänar under veckorna räcka.

TT: Framför allt att sitta häktad är ju en pressad situation, och ni talar mycket om att bryta isoleringen. Då kanske en viktig del är att kunna handla det man vill?

– Man kommer fortfarande kunna handla av kioskutbudet, även om man inte har lika mycket pengar som vanligt.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN