Vinterbad en positiv chock för kroppen

Av:  Robin Salomonsson/TT

Vinterbad har blivit allt mer populärt. Och det iskalla vattnet som omsluter kroppen kan ge flera positiva hälsoeffekter.

– Det har visat sig att kroppen mår väldigt bra av att sättas ur sitt jämviktstillstånd, säger författaren och föreläsaren Karl Hultén.

Vintern närmar sig och med det ännu en säsong för vinterbad. Och att doppa kroppen i iskallt vatten är en uppskattad företeelse bland många.

I Stockolm fylls badanläggningar som Domarudden och Hellasgården med entusiastiska simmare. Kallbadhus runtom i landet har fått en renässans och i Skellefteå avgörs sedan ett par år tillbaka skandinaviska mästerskapen i vintersim.

– Intresset tycks ha ökat mycket de senaste åren, säger Karl Hultén, författare och magister i biomedicin vid Linköpings universitet.

– När jag började vinterbada för tolv år sedan var anläggningarna nedgångna och gamla med en handfull besökare. Nu har besöksantalet flerdubblats och i Stockholm är vinterbadställen överbelastade, fortsätter han.

Karl Hultén har forskat i neurovetenskap vid Karolinska Institutet och förklarar att kroppen utsätts för stor stress när man badar kallt – något som faktiskt kan vara positivt.

– Det har visat sig att kroppen mår bra av att sättas ur sitt jämviktstillstånd. Att hoppa i kallt vatten är ett väldigt enkelt sätt att göra det på.

"Otroligt populärt"

Enligt Anders Reisnert, pensionerad stadsantikvarie i Malmö, har vinterbad i den form vi känner till i dag – som inte sällan kombineras med en varm bastu – funnits i Sverige i omkring 100 år.

– Att bada kallt har man alltid hållit på med. Ofta fanns det ingen annan möjlighet förr. Men man började organisera sig i början av 1900-talet. Egentligen ska du upp en bit in på 1920-talet innan det börjar på allvar.

Även Reisnert säger att intresset för vinterbad har ökat de senaste åren.

– Det är jag ganska säker på. Det fanns någon topp där före andra världskriget. Sedan tonades badandet ner under 60- och 70-talet. Då eldade man upp kallbadhusen för att ingen var intresserad av att vara där. Nu är det otroligt populärt, säger han.

En stor del av forskningen som finns kring hälsoeffekterna av att vinterbada kommer från Finland och Ryssland. Där pekar studier bland annat på lägre risk för infektioner, minskad inflammationsgrad och bättre stresskontroll.

– Det är bitar som det finns stöd för, säger Karl Hultén.

Nedstämdhet och depression är även det områden som har visat sig kunna påverkas positivt av vinterbad.

Små doser

Det som sker när kroppen kyls ner extremt snabbt är att blodkärlen drar ihop sig så att blodtrycket stiger i de centrala delarna av kroppen och blodet snurrar runt mer i bålen än i lemmarna.

Samtidigt skickas det ut stresshormoner som adrenalin, noradrenalin och kortisol för att höja blodsockret.

– Kroppen upplever det som en väldigt hotfull situation och förbereder sig på överlevnad, säger Karl Hultén.

De som har högt blodtryck eller haft problem med hjärtsjukdomar bör tänka sig för innan de utsätter sig för det kalla vattnet och rådgöra med läkare först. Det är också viktigt att inte exponera sig för kylan under för lång tid – då kan effekterna bli de motsatta.

– Det ska inte vara så att man går därifrån skakande av kyla. Fyra, fem minuter i vattnet är för länge. Men små doser av belastning är jättebra, säger Karl Hultén.

Publisert: