Antalet operationer halverades i april

Av: TT

Publicerad:
Uppdaterad:
Antalet operationer och andra behandlingar minskade under våren eftersom många regioner skjutit upp vård, särskilt kirurgisk verksamhet. Arkivbild.
Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT
Antalet operationer och andra behandlingar minskade under våren eftersom många regioner skjutit upp vård, särskilt kirurgisk verksamhet. Arkivbild.

Bara hälften av de operationer som normalt görs under en aprilmånad kunde genomföras i år. Det är följden av coronapandemin enligt en analys av Socialstyrelsen.

Även besöken på vårdmottagningar har minskat.

Antalet operationer minskade med 46 procent i april jämfört med samma månad de tre senaste åren.

– Det handlar om operationer som man har ställt in som inte bedömts vara akuta och om äldre patienter i riskgruppen som man velat hålla borta från vården. Samtidigt visar data från maj och första veckan i juni att regionerna nu börjar återuppta sin vanliga verksamhet, säger Ingrid Schmidt, utredare vid Socialstyrelsen.

Färre besök

Även besöken på mottagningarna i primärvården har minskat. I april gjordes cirka 800 000 färre besök än i januari. I stället har antalet hembesök och digitala vårdkontakter ökat: från drygt 26 000 i februari till drygt 108 000 i april.

Det var framför allt patienter över 50 år som i ökad utsträckning valde digitala vårdkontakter.

– Det är en utveckling vi tycker är positiv på flera sätt. Många i de äldre patientgrupperna har kroniska sjukdomar som kan hanteras smidigt vid digital uppföljning. Många behöver inte komma på traditionella besök.

Regionala skillnader

Antalet vårdkontakter och uppskjutna operationer skiljer sig regionalt. I län med lägre smittspridning, till exempel Skåne, Småland och Blekinge, har vården inte påverkats i lika stor utsträckning som i Sörmland med större spridning. Region Stockholm bedömer att vården kan vara tillbaka i normalläge i början av september.

I början av pandemin stängde många regioner ned allt för att rusta sig.

– Blekinge ställde till exempel snabbt in mycket av sin verksamhet tidigt. När de sedan inte fick så stor smittspridning så tog de upp verksamheterna igen, säger Ingrid Schmidt.

Publicerad:

LÄS VIDARE