Elva personer med covid-19 i sjukhusvård

Fem av de elva personerna är inlagda i Malmö.
Fem av de elva personerna är inlagda i Malmö.

Under helgen konstaterades 44 nya coronafall i Skåne.

Samtidigt har antalet sjukhuspatienter ökat med fem stycken.

Vilket innebär att elva personer med covid-19 nu vårdas på de skånska sjukhusen.

På måndagsmorgonen hade antalet konstaterade coronafall i Skåne ökat till 3 736 stycken. Det är en ökning med 44 personer sedan i fredags, då 3 692 fall hade konstaterats i regionen.

Antalet inlagda patienter med konstaterad covid-19 har under samma tid gått från sex stycken till elva stycken. Merparten av patienterna vårdas i Malmö eller Lund medan två stycken vårdas i Kristianstad.

Inget nytt dödsfall

Precis som i fredags är det dock inte mer än två personer som vårdas på intensivvårdsavdelningar i Skåne.

Även antalet avlidna är oförändrat och har legat på 269 stycken sedan den 26 juli, men man ska då ha i åtanke att dödsfall som inträffat utanför sjukhusen rapporteras in med en viss fördröjning och således kan saknas i statistiken i nuläget.

Publisert:

LÄS VIDARE