Kraftig minskning av sommarjobb för Malmös tonåringar

I nuläget erbjuder kommunen 2 000 platser färre än i fjol
I nuläget erbjuder kommunen 2 000 platser färre än i fjol

Den kommunala sommarpraktiken gav förra året mer än 3 200 Malmöungdomar praktikplatser.

I år kommer det bli betydligt färre. I nuläget kan kommunen blott erbjuda drygt 1 200 platser.

– Det är mycket mindre men det är inte så konstigt med tanke på läget, säger Graziela Zibner, enhetschef på arbetsmarknadsavdelningen.

Ung i sommar är en möjlighet för Malmöungdomar som är 16–19 år att få en fyra veckor lång sommarpraktik. Ungdomarna får då arbetslivserfarenhet samt en praktikersättning.

Ansökningsperioden har redan varit och den 18 maj kommer kommunen att lotta ut praktikplatserna till dem som har ansökt. Totalt är det 4 548 ungdomar som har ansökt om sommarpraktik i Malmö.

– Det är något färre än förra året, säger Graziela Zibner, enhetschef på arbetsmarknadsavdelningen, som inte vill spekulera i vad minskningen beror på.

Förra sommaren kunde kommunen erbjuda 3 227 praktikplatser i Ung i sommars regi. I år kommer det bli betydligt färre.

”Fler platser på ingång”

praktikplatserna inom hotell, restaurang och butiker försvunnit och coronapandemin slagit till rör det sig i nuläget om mer än 2 000 färre platser än i fjol. Hur många färre platser det till slut kommer att bli är dock för tidigt att säga, då nya praktikplatser tillkommer ända fram tills det att praktikerna ska starta.

– I nuläget har vi 1 213 platser. Men vi jobbar på. Vi har fler platser på ingång men måste säkerställa att handledarskap och att allt det praktiska är på plats. Vi jobbar på allt vad vi kan och vill gärna realisera så många platser som möjligt, säger Graziela Zibner.

Den kraftiga minskningen kommenterar hon på följande vis:

– Visst, det är mycket mindre men det är inte så konstigt med tanke på läget. Det är ett helt annat utgångsläge i år med pandemin och i och med att vi inte har platser inom hotell och handel. Så visst är det en skillnad men jag tror att vi kommer få fler platser än så här.

Kan få ersättning – utan jobb

Den första lottningen, fler lottningar sker efterhand som platser kommer in, skulle egentligen gjorts i nästa vecka. Kommunen valde dock att skjuta fram det till den 18 maj då de inte var riktigt på det klara med hur de ska hantera allting på en central nivå än.

Om ungdomar blir av med sommarpraktiker de tilldelats, till följd av coronapandemin, kan de dock få ersättning ändå. P4 Stockholm har rapporterat att Stockholms stad fattat ett sådant beslut och det diskuteras även i Malmö.

– Det är en av de här frågorna som vi tittar på. Just nu arbetas det på centralt håll i staden. Vi har inte tagit något beslut än utan avvaktar ett besked kring hur vi ska förhålla oss där. Så det är inte beslutat eller klart än.

Då Henrik Drakhed, ansvarig för Ung i sommar, inte gått att nå för en kommentar är det okänt i hur hög utsträckning antalet platser påverkats av coronaviruset. Men enligt Graziela Zibner finns det i alla fall en del företag som redan nu fått dra tillbaka sina platser på grund av att de numera arbetar på distans.

Publisert:

LÄS VIDARE