Sverige ställer sig inte bakom kärnvapenförbud

Sverige kommer inte att ställa sig bakom FN-konventionen om kärnvapenförbud, säger utrikesminister Margot Wallström (S).

I stället kommer man att föreslå en observatörsroll.

Frågan har splittrat regeringen.

– Det har varit en hård kamp mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i den här frågan, säger en källa med insyn.

Sveriges regering ställer sig inte bakom FN-konventionen om kärnvapenförbud. I stället kommer man att föreslå att Sverige ska ha en roll som observatör.

På en presskonferens säger utrikesminister Margot Wallström:

– Hotet från kärnvapen är ojämförligt, eftersom varje användning leder till en humanitär katastrof.

Hon säger sedan att konventionen innehåller det hon kallar ”problematiska delar”.

– Regeringen kommer i nuläget inte att underteckna konventionen om förbud mot kärnvapen. Vi kommer inte att lägga fram den för riksdagen för votering. Vi kommer däremot att bli observatör.

Splittrat regeringen

Regeringen lät göra en utredning om för- och nackdelarna med att underteckna och ratificera konventionen. Redan där flaggade man för alternativet att delta som observatör. Det innebär att Sverige kan yttra sig och lägga förslag, men inte rösta.

Enligt Aftonbladets uppgifter har frågan splittrat regeringen.

– Det har varit en hård kamp mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i den här frågan, säger en källa med insyn.

Striden har också stått mellan två departement: Utrikesdepartementet och försvarsdepartementet, enligt Aftonbladets källa.

– UD ville skriva under, men försvarsdepartementet var emot.

Det blev också under tiden uppenbart för S och MP att det inte fanns stöd i riksdagen för att skriva under konventionen, eftersom en majoritet är emot. Att som nu, istället bli observatör, kräver egentligen inte riksdagens stöd, men Wallström tycker ändå att riksdagen ska diskutera frågan.

Hon flaggar också för att läget kan förändras om utvecklingen i kärnvapenfrågan går åt fel håll.

– Då kan kärnvapenförbudet hamna i ett nytt ljus.

”Oerhört kritiska”

Det är ingen hemlighet att Margot Wallström själv är starkt emot kärnvapen, och under presskonferensen fick hon frågor om hon själv hade velat att konventionen skrevs på av Sverige.

– Jag hade önskat att vi hade haft en sådan konvention som var möjlig att skriva under. Men jag har sett hur det ser ut och jag menar att man måste vara realist, säger hon.

Beatrice Fihn, chef på International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, som fick Nobels fredspris 2017, är starkt kritisk till regeringens besked.

– Vi är oerhört kritiska och väldigt oroliga över det här beskedet. Det är ett historiskt brott mot svensk säkerhetspolitik. Den svenska regeringen väljer nu att ställa sig bredvid kärnvapenstaterna och de som kan tänka sig att använda kärnvapen. Det ökar säkerhetshoten mot Sverige.

På vilket sätt ökar det säkerhetshotet mot Sverige?

– Risken för kärnvapenkrig ökar internationellt. Att Sverige legitimerar kärnvapen genom att säga att de ska fortsätta att vara lagliga innebär att man ställer sig på samma sida som kärnvapenstaterna. Vi kan därmed bli ett mål för kärnvapen. I stället för att jobba för nedrustning, som varit svensk strategi tidigare, så accepterar man kärnvapen.

Hon tycker inte att observatörsrollen är en bra lösning.

– Det är bara en seg ursäkt för att dämpa kritiken. Det är tomma ord och helt oseriöst.

Publisert:

LÄS VIDARE