Svidande Ivo-kritik mot skönhetssalonger

Albin Lindström/TT

Publicerad 2023-05-09

Läkemedel som förvaras tillsammans med livsmedel och utrustning från 1980-talet.

Vid en tillsyn av 33 verksamheter som utför estetiska ingrepp och behandlingar hittade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) brister i samtliga.

Under 2022 genomförde Ivo en tillsyn av 33 verksamheter i Sverige som bedriver estetisk kirurgi eller estetiska injektionsbehandlingar. Resultaten av den visar på brister i samtliga.

– Det är en tidigare oreglerad bransch där det finns ett stort mått av okunniga och oseriösa aktörer, säger Göran Olsson, ansvarig enhetschef för tillsynen på Ivo.

– Nu är de på många sätt att jämställa med hälso- och sjukvårdsinrättningar, men har inte tagit till sig vilka regler det är som gäller.

Saknade legitimation

Bland exemplen på brister som lyfts fram nämns att i 14 av verksamheterna utfördes injektionsbehandlingar av personal som saknade den legitimation som krävs. I två av dem utfördes även kirurgi av icke legitimerad personal.

En annan verksamhet gavs läkemedel som kan orsaka hjärtstillestånd i för höga doser utan att personalen hade beredskap för att hantera en akut situation, vilket utgjorde en påtaglig risk för patienternas liv och hälsa, enligt Ivo. I samma verksamhet fanns medicinteknisk utrustning som hade utgångsdatum 1987.

Beslut om förbud

Till följd av tillsynen har Ivo nu fattat beslut om att förbjuda två av verksamheterna från att utföra fler behandlingar. Fem av dem har ålagts att antingen säkerställa att injektionsbehandlingar utförs av legitimerad personal eller upphöra med dem. I 25 ytterligare fall har myndigheten krävt att verksamheterna redovisar vilka åtgärder de vidtar för att få bukt med de konstaterade bristerna.

Ivo konstaterar också att tillsynen har visat på svårigheter att kontrollera branschen eftersom verksamheterna ofta är svåra att få kontakt med och bedrivs på platser som privata bostäder, hotell, bilar eller via olika event.

Efterfrågar fler verktyg

Myndigheten föreslår därför att regeringen tillsätter en utredning för att ge fler verktyg för att granska branschen. Ivo vill bland annat ha möjlighet att utföra tillsyn i bostäder och andra privata utrymmen och genomföra vad man beskriver som dolda besök.

– Alltså boka en tid hos en utövare, gå dit och ställa frågor utifrån det. Det är ofta man bokar en tid hos en legitimerad yrkesutövare, men när man är på plats tror vi att det är andra som utför behandlingarna, förklarar Göran Olsson.

I ett mejl till TT skriver sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) att Ivo:s tillsyn visar på “många och stora brister”.

“Patienter kommer i kläm och utsätts för allvarliga risker. Regeringen kommer göra en noggrann läsning av rapporten och, som tidigare meddelat, följa upp hur den så kallade skönhetslagen fungerar.”

Följ ämnen i artikeln