Upprop mot den nya könslagen: Vi vill inte ha den

Publicerad 2024-04-03

Den nya könslagen ska göra det enklare att byta juridiskt kön.

Nu går 55 debattörer, bland andra professorn Agnes Wold och tidigare S-politikern Margot Wallström, till hårt angrepp mot den i ett upprop i Expressen.

Förslaget är förhastat och inte demokratiskt förankrat, skriver de.

Den 17 april väntas Riksdagen ta ställning till den nya könstillhörighetslagen. Lagförslaget innebär att det ska bli enklare att byta juridiskt kön. Åldersgränsen ska sänkas från 18 till 16 år.

Förslaget har slagit en spricka mellan partierna i Tidösamarbetet och lett till splittring inom flera partier, något Aftonbladet tidigare rapporterat om. I en debattartikel går flera kända debattörer nu till hård attack mot det.

”Krävs ingen diagnos”

Bland undertecknarna finns professorn Agnes Wold, de tidigare S-topparna Margot Wallström och Margareta Winberg och journalisten Kajsa Ekis Ekman liksom representanter från kvinnorörelsen och läkare och professorer inom psykiatri och barnmedicin.

De är kritiska till att den nya lagen inte kommer att kräva en läkarutredd könsdysforidiagnos för att en tonåring ska kunna ändra sitt juridiska kön, bara en enklare medicinsk utredning.

Följden kommer att bli att det även blir lättare att byta sitt fysiska kön eftersom samhället redan erkänt deras juridiska kön, skriver de.

”Samhället har då redan erkänt personens ”rätta kön” och även om läkare senare hittar mer troliga förklaringar till könsdysforin så är mandatet att bromsa processen kraftigt försvagad” skriver de.

Oron: Kan utnyttjas av kriminella

De pekar också på mediers rapportering om unga som ångrat sina könsbekräftande behandlingar. I flera fall menar de att vården och samhället bara bekräftat deras upplevelser, i stället för att ifrågasätta och problematisera dem.

Debattörerna lyfter också kvinnorörelsens farhåga om att den nya lagen kommer att försämra den könsuppdelade statistiken och att Brå varnat för att lagen kan utnyttjas av kriminella i samband med bedrägerier.

Vill få ledamöter att trotsa partierna

Aftonbladet har tidigare skrivit om den interna kritiken inom Moderaterna och att en stor andel av riksdagsledamöterna är emot den. Även inom Liberalerna och Socialdemokraterna rapporteras det om ett motstånd.

”Förslaget är således inte demokratiskt förankrat”, skriver debattörerna och fortsätter:

”I hopp om att locka fram alla skeptiker att trotsa partipiskan vid omröstningen i april så vill vi undertecknare av den här artikeln, medborgare som också berörs av det kontroversiella förslaget, föra ut ett tydligt budskap: Vi vill inte heller ha den här lagen”.