Margot Wallström KU-anmäls

SÄLEN. Utrikesminister Margot Wallström (S) anmäls till Konstitutionsutskottet (KU).

Allan Widman (L), ordförande för riksdagens försvarsutskott, vill pröva om UD avvikit från kraven på objektivitet och saklighet.

– Man försöker ge sken av att det inte finns något nytt i försvarsberedningens skrivelse, säger han till Aftonbladet.

Det hela handlar om en instruktion som Utrikesdepartementet (UD) skickade ut till Sveriges ambassader i världen med anledning av Försvarsberedningens rapport från den 2 december 2017.

UD ger i instruktionen en annan bild av krigsrisken mot Sverige än beredningen i och med att man hänvisar till en gammal bedömning från 2015. Då hette det att ett militärt angrepp mot Sverige ”är osannolikt”, medan beredningens formulering 2017 slår fast att ”Ett enskilt militärt angrepp direkt mot Sverige kan inte uteslutas”.

Alllan Widman säger till Aftonbladet:

– Jag har läst de talepunkter som har skickats ut till de svenska ambassaderna. Där är innebörden att den försvarsberedning som nu har dragit en säkerhetspolitisk slutsats har dragit samma som den tidigare försvarsberedningen gjorde före beslutet 2015.

Wallström KU-anmäls

Han menar att UD, där Wallström är högst ansvarig, genom att göra så bryter mot kraven på saklighet och objektivitet. Det är det han nu vill att KU ska pröva.

– Det är klart att man kan tolka de olika skrivningarna på olika sätt men det är helt klart att det är två olika skrivningar. Och när man försöker ge sken av det inte finns något nytt, då tycker jag inte man uppfyller kraven på saklighet och objektivitet. Regeringskansliet är förvisso politiskt bemannat men det är också en statlig förvaltningsmyndighet och i sin information till andra myndigheter gäller krav på det.

Allan Widman säger också att förhandlingarna i beredningen, där han själv ingår, om ordvalet var hårda.

– Den som hade följt de här förhandlingarna som hade pågått i flera veckor kring den här meningen förstår ju att det finns en saklig skillnad. Annars hade det här inte varit kontroversiellt. När man nu försöker föra tillbaka klockan till 2014 års säkerhetspolitiska situation så kommer det att reflektera på anslagen både till det civila försvaret och till de militära försvaret. Den här meningen står i direkt kommunikation till vilket förslag vi ska ha ambition att bygga.

Publisert: