275 000 kr - utan kvitto

Yvonne Ruwaida (mp) har inte redovisat ett enda av sina inköp på riksdagskortet

1 av 2 | Foto: SCANPIX
"KVITTONA FINNS I EN LÅDA" Riksdagsledamot Yvonne Ruwaida (mp) har med hjälp av riksdagens betalkort gjort av med 275 000 kronor de senaste två åren. Hon uppger att kvittona finns osorterade i en låda, men trots påminnelser sedan oktober förra året har hon ännu inte presenterat ett enda kvitto.

Miljöpartiets ekonomiska talesman Yvonne Ruwaida har handlat för över en kvarts miljon kronor med riksdagens betalkort.

Utan att redovisa ett enda öre.

- Underlaget ska in. Vi saknar hennes underlag och har bett att få in det, säger förvaltningskontorets enhetschef Annalena Hanell Carpelan.

Nu införs hårdare tag för att komma till rätta med riksdagsledamöter som bryter mot reglerna för riksdagens betalkort.

Yvonne Ruwaida sitter i skatteutskottet och är ledare för miljöpartiets förhandlingsgrupp i budgetfrågor.

Hon sitter i förberedande budgetförhandlingar med regeringen och har ett stort ansvar för Sveriges finanser.

Samtidigt råder kaos i hennes egna ekonomiska transaktioner.

- Jag har helt enkelt inte haft ett bra system. Jag har haft kvittona i min plånbok och sedan i en hög och sedan har det inte" ja, sedan har det liksom känts väldigt jobbigt att behöva sortera alla, säger hon till Aftonbladet.

Yvonne Ruwaida har liksom alla andra riksdagsledamöter anförtrotts ett betalkort, Diners, för resor och andra utlägg i tjänsten.

Åkte taxi för 70 000 kr 1999

Enligt regler från 1997, som följs av nästan alla riksdagsledamöter, ska alla köp redovisas med kvitton och Dinersfakturorna attesteras av riksdagsmännen själva.

Men på riksdagens förvaltningskontor har man inte fått in några kvitton eller verifikationer på Ruwaidas köp under flera år.

Enligt Dinersfakturor som Aftonbladet har granskat har hon under de två senaste åren gjort av med över 275 000 kronor utan att skicka in fakturor som styrker utläggen.

Det handlar bland annat om en mängd taxiresor. Under 1999 åkte hon taxi för cirka 70 000 kronor och förra året för cirka fem tusen kronor per månad.

Den 2 oktober blev Yvonne Ruwaida kontaktad av förvaltningskontorets enhetschef Annalena Hanell Carpelan som skrev:

"Vill bara påminna dig om att du har fakturor sedan november förra året som inte är attesterade. Vi behöver omgående din attest av dessa och tillhörande kvitton. Om det är några oklarheter är du välkommen att ringa eller komma upp till oss på enheten för administrativ ledamotsservice för att gå igenom fakturorna."

Ruwaida svarade samma dag och uppgav att det inte rådde några oklarheter och skyllde sitt slarv på hög arbetsbelastning.

"Jag har alla mina kvitton osorterat i en låda och de måste gås igenom. Men jag har reserverat nästa måndag för att ta tag i detta, så de kommer."

Drygt två veckor senare beklagar Ruwaida i ett nytt brev att hon ännu inte skickat in några kvitton:

"Tyvärr har jag inte hunnit samla upp kvittona på ett vettigt sätt. Jag har kopierat underlagen och ska gå igenom kvittona på ett vettigt sätt under den plenifria veckan."

- Vi har haft en dialog med henne under hösten. Hon har då bett att få återkomma, sortera sina kvitton och komma in med dem, säger enhetschefen Annalena Hanell Carpelan.

Är det acceptabelt att hon inte lämnar in några kvitton?

- Nej, det är därför vi diskuterar med henne och påpekar att de inte är inlämnade.

Trots Yvonne Ruwaidas många löften har förvaltningskontoret ännu inte fått in några kvitton.

Kaoset har i stället förvärrats. De senaste tre månaderna har hon inte ens attesterat sina Dinersfakturor.

Har aldrig lämnat in kvitton

Du sitter i riksdagen sedan 1994. Har du lämnat in några kvitton sedan dess?

- Nej, jag har inte gjort det.

Du satt i riksdagen när de nya reglerna om hur betalkorten ska skötas kom 1997.

- Mmm. Detta är ingenting jag är stolt eller nöjd över.

Kan du förstå att man undrar över att du sitter med och gör landets budget, när du samtidigt har kaos i din egen redovisning?

- Jag tycker det är fel av mig att inte ha samlat in kvitton på det sätt man bör göra. Jag har haft hög arbetsbelastning men det är ingen ursäkt.

Det är inget som påverkar budgetarbetet?

- Nej, det gör det inte, men däremot kanske det påverkar förtroendet för mig.

Du har ett nytt system, säger du. Hur ser det ut?

- Jag har skaffat mig en bok som jag har med mig hela tiden, där jag lägger in allt. Och så har jag med mig tejp.

Trots det inträffade har miljöpartiet fortsatt förtroende för Ruwaida. Partiet ska nu ge henne stöd för att komma tillrätta med kvittoredovisningen.

- Jag tycker inte att det inträffade har någon betydelse för mitt förtroende för hennes sätt att sköta de politiska uppdragen. Yvonne Ruwaida är en mycket kunnig och skicklig politiker, säger språkröret Matz Hammarström till Sveriges Radios Ekoredaktion.

Richard Aschberg, Britt Peruzzi