”Vi blir oroliga”

Av: Sofia Ström

Publicerad:
Uppdaterad:

IT och telekomföretagen oroas över gråzon

I månader har IT och Telekomföretagen stött på justitiedepartementet om det nya datalagringsdirektivet – ett besked som kan handla om miljarder kronor för medlemmarna.

Vecka efter vecka har de fått beskedet att inga beslut fattats.

I dag fick de veta att en färdig lagrådsremiss läckt ut på nätet.

Nils Weidstam, näringspolitisk expert och konsult vid IT och Telekomföretagen, säger att organisationen är glad att den kortaste lagringstiden föreslås i den läckta lagrådsremissen.

– Det här är ett kolossalt viktigt direktiv för oss, det handlar om miljarder kronor. Därför är vi glada att lagringstiden blir kortast möjliga.

Kostnaderna gäller de tekniska lösningar som måste utvecklas för att följa den kommande lagen.

"Otroligt märkligt"

Eftersom frågan är så viktig för branschorganisationen har den bevakats fortlöpande. Varannan vecka har den hört av sig till departementet om ny information.

– Därför tycker jag att det är otroligt märkligt att det kan läcka ut på det här sättet.

Nils Weidstam säger att han pratade med Karin Walhberg, justitiedepartementets rättssakkunniga, för två dagar sedan, och att hon då uppgivit att ingen ny information fanns att tillgå.

– De har skjutit fram det här lagförslaget gång på gång, det har varit väldigt kryptiskt. Och nu detta, den är klar och sprids på nätet!

Oro för gråzon

Weidstam säger att det nu är viktigt att det blir tydligt vad operatörerna blir skyldiga att lagra och vad de är skyldiga att radera – och vem som har rätt att begära ut vilka uppgifter till vad.

– Det finns en oro att det ska bli svårt att skilja på ipred och datalagringsdirektivet. Att det ska uppstå en konstig gråzon avseende lagring och vilken information som får lämnas ut för vad, säger Weidstam.

Publicerad: