Svenskarna blir allt fetare

Nästan hälften av alla svenskar är i dag feta eller överviktiga. På tio år har andelen feta ökat från 11 procent till 14 procent, enligt nationella folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten.

Mest ökar övervikt och fetma bland personer mellan 45–64 år. I gruppen har andelen kvinnor som väger för mycket ökat med åtta procentenheter och andelen män med fem procentenheter.

I yngre åldrar syns däremot ingen ökning. Andelen överviktiga och feta mellan 16–29 år ligger stadigt på 26 procent, och för 30–40-åringar på cirka 45 procent.

Att väga normalt eller att vara underviktig är generellt vanligare bland kvinnor.

Utnyttjar vårt begär

– Det är väldigt starka krafter både inom oss och utom oss som gör att vi äter för mycket. I dag har vi ett samhälle som i många avseenden driver på den utvecklingen, säger Claude Marcus, professor vid Karolinska institutet.

Livsmedelsindustrin utnyttjar vårt begär efter det som är gott, anser han.

– Vi blir lurade av extremt enkla saker. Se på påsarna vid godisstånden, de är fullkomligt gigantiska. Hade de varit mindre hade vi köpt och också ätit mindre, säger Claude Marcus.

På tio år har tillgången till billig snabbmat ökat kraftigt, liksom utbudet av stillasittande aktiviteter.

– Även om man lever någorlunda sunt lägger man på sig ett halvt kilo per år. Det är två köttbullar extra per dag. Äter man då i stället fyra köttbullar extra per dag blir det raskt ett kilo på ett år. Och på tio år blir det ganska mycket.

Allvarlig utveckling

Claude Marcus bedömer utvecklingen som allvarlig.

– Fetma ökar risken för diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdomar, den minskar arbetsförmågan och sänker livskvaliteten. Sammantaget innebär det rätt stora kostnader för samhället och för den enskilde.

2003 var samhällskostnaderna för fetman, i form av sjukvård och socialförsäkringar, 15 miljarder kronor per år. I en rapport 2011 bedömdes att kostnaderna kunde öka med 40–80 procent till 2020.

En fara är att fetman just nu ökar i de åldrar då man börjar bli sjuk.

– Fetma kan vara plågsamt på många vis, men allvarligt sjuk blir man sällan före 40 år. Att fetman nu ökar i dessa åldrar innebär att vi också kommer att casha in ökade kostnader, säger Claude Marcus.

Punktskatt

Enligt Marcus bör staten bör gripa in och försöka hejda viktökningen. En punktskatt på direkt onyttiga livsmedel borde införas, anser han.

– Trots att Sverige infört punktskatter i en mängd andra sammanhang har man bestämt sig för att inte göra det här. Att politikerna är så flata i de här sammanhangen är oförståeligt.

TT

Publisert: