Nyheter

Experten: Det här är en unik rättegång

Av: 

Mary Mårtensson

NYHETER

Mobbning i arbetslivet ­orsakar 100-300 självmord varje år.

Nu prövas arbetsgivarens ansvar.

– Rättegången är unik. Det är första gången som den här rättsregeln ställs på sin spets i domstol - arbetsmiljölagens regel om kränkande särbehandling, säger­ ­arbetsrättsexperten ­Tommy Iseskog.

Tommy Iseskog.
Tommy Iseskog.

Orsakade Krokoms kommun Lars Perssons självmord genom kränkande särbehandling? Domstolen ska i sex ­dagar pröva om arbetsgivaren följt arbetsmiljölagen.

– Om domstolen kommer fram till att man inte gjort det, så ska den bedöma om det finns ett ­orsakssamband mellan försummelsen och att mannen tog livet av sig, ­säger Tommy Iseskog.

”Inte lämpligt”

Han är kritisk till att den chef som hade det ­juridiska ansvaret för ­arbetsmiljön också ­genomförde utredningen om kränkande ­sär­behandling.

– Det är inte lämpligt att en överordnad gör en ­sådan utredning. Den ska ­istället utföras av en stabsperson eller av företagshälsovården.

Tommy Iseskog välkomnar den rättsliga prövningen.

– Jag har jobbat med de här frågorna i 40 år. Min bedömning är att svenska chefer inte har tillräckliga kunskaper om ­arbets- miljöfrågor. Alla vet nog att de har ett ­arbetsmiljöansvar när det gäller kroppen, men de har inte tillräckliga kunskaper om att de även har ett ­arbetsmiljöansvar för själen, säger Tommy Iseskog.

”Bra att det prövas”

Mats Palm är chefs­åklagare och chef för Riksenheten för miljö- och ­arbetsmiljömål. Han kan inte påminna sig om att ­något liknande fall ­tidigare prövats.

– Det är bra att den här lagstiftningen prövas. ­Orsakssambanden är ­ofta väldigt komplicerade att visa. Det är speciellt komplicerat vad gäller psykiska åkommor och vad som är orsaken, säger han.

ANNONS

Ellos Badkläder! Baddräkter och bikinis med hög midja, shapingeffekt i fina färger till ett bra pris!

Extern länk från Ellos

Shoppa här

Publisert: