Världens mest otäcka kryp

Bålgetingar sprider skräck i Kina och i Sverige härjar älgflugor med bölder och sår som resultat. Men vi är i övrigt ganska skonade från farliga insekter och småkryp – medan ett bett i andra delar av världen är förenat med dödsfara.

För att bli allvarligt skadad av en insekt i Sverige måste man i princip vara allergisk då inga småkryp själva bär på så mycket gift att människan är i fara.