Björklund: Lås ute sena elever

NYHETER

Sverige toppar en tabell i Pisaundersökningen: andelen sena ankomster.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill råda bot på problemet.

– Passar det inte så låser man dörren när det ringer in. Hade jag varit lärare hade jag gjort det, säger han till Svenska Dagbladet.

Den höga andelen sena ankomster är bidragande till det dåliga resultat som Sverige fick i den senaste Pisaundersökningen.

– Låg klassrumsdiciplin påverkar resultatet, enligt Pisa. Det är en viktig delförklaring till de sjunkande svenska resultaten, säger Jan Björklund.

Han menar att det måste till en attitydförändring. Regler måste följas. Många lektioner går bort under en elevs nio år i grundskolan, på grund av sena ankomster.

– När det ringer in då börjar lektionen och när det ringer ut så slutar den. Man bestämmer med lärarkollegiet att det är den regeln man tillämpar.

”Friskolor inte anledningen”

Han säger också att han inte håller med om den kritik som menar att friskolereformen har med Sveriges dåliga resultat att göra.

Det finns en del problem med friskolereformen, men de dåliga Pisa-resultaten kan inte förklaras med den, menar Jan Björklund.

– Att en del motståndare till friskolor nu förklarar resultaten genom att hänvisa till friskolorna är närmast absurt.

I Pisarapporten står det att ”mycket talar för” ett samband mellan de dåliga resultaten och friskolereformen.

Kan samarbeta med S

Under hösten har inte bara skolan varit en het potatis för Folkpartiet. Efter Socialdemokraternas utspel, om att de vid en valvinst kunde tänka sig ett samarbete med Folkpartiet, så menade Jan Björklund att det var ”pinsamt”.

Han öppnar nu dock dörren för ett visst samarbete.

– Man kan hitta sakfrågor att samarbeta om. Det gör vi ju nu också, exempelvis friskoleuppgörelsen. Men det är inte aktuellt för oss att vara något slags stödparti.