Detta är redan känt kring vårbudgetpropositionen

• CANCERVÅRD. Två miljarder kronor satsas på cancervård, 500 miljoner under fyra år. För att förkorta kötiderna inom cancervården.

• SERVICE PÅ LANDSBYGDEN. Tillgången till bredband ska öka och lokala bensinmackar och lanthandlare ska få mer stöd. Regeringen vill lägga 400 miljoner kronor på detta i kommande vårbudget. Totalt2,8 miljarder kronor för hela perioden fram till 2020.

• LÄSLYFTET UTÖKAS. Nu ska lärare i alla ämnen - inte bara svenska - utbildas i hur de lär barnen läsförståelse. 500 miljoner 2015-18.

• MATTELYFTET II. Undervisningstiden ökar med en timme i veckan för åk 7-9 i grundskolan. Den utökade undervisningstiden kompletterar det pågående Mattelyftet (för resten av grundskolan). 245 miljoner kronor from ht 2016 och 490 miljoner kronor årligen från och med 2017.

Förslaget aviseras i 2014 års ekonomiska vårproposition och kommer. Det totala antalet matematiktimmar i grundskolan ökar från 900 till 1 230.

•  Utökad undervisningstid i svenska för nyanlända i fyra år i stället för två år, plus permanentning.

• Statsbidrag för att förbättra studieresultaten i svenska för elever i årskurs 1-9 med liknande behov som nyanlända elever

• Nyanlända elever: krav på bl.a. kartläggning och placering inom två månader.

• Utbyggd barnmorskeutbildning

• Utbyggdspecialistsjuksköterskeutbildning

• Sommarskola (nya medel)

• Lågstadielyftet del 1: Mindre klasser

• Tioårig grundskola och förlängd skolplikt (permanenta kostnader)

• Utbilda fler lågstadielärare, fortbildning av förskollärare m.m.

• Lågstadielyftet del 2: Utbilda fler lågstadielärare, ordinarie Lärarutbildning

• Matte och NO- lärare fler utbildningsplatser och examenspremie.

• Speciallärare. fler utbildningsplatser och examenspremie

• Förskollärare fler utbildningsplatser

• Förskolepaket

• Läxhjälp

• Personer med uppehållstillstånd som sitter kvar på anläggningsboenden i väntan på kommunplacering får nu möjlighet att läsa svenska för invandrare (sfi) under väntetiden.Satsningen på flyktingguider fortsätter och satsningen fördubblas nu från 11 till 21 miljoner kronor under 2014.

• Länsstyrelserna får ytterligare 20 miljoner kronor som ska kunna disponeras för att snabbt undanröja mindre hinder för flyktingmottagande.

• För att underlätta och påskynda bosättningen för nyanlända med särskilda behov avsätts ytterligare 20 miljoner kronor. Pengarna kan användas för att exempelvis tillgänglighetsanpassa en bostad eller ge tillgång till en specifik typ av sjukvård.

• Höjd skatt på alkohol, tobak och fordon.

• Avdraget för privat pensionssparande sänks.

• Sänkta sjuklönekostnader för små företag.

Publisert: