Hålls inlåsta på rättspsyk - för pengar

Av: Olof Svensson

Publicerad:

Patienter hålls inlåsta på rättspsyk av ekonomiska skäl.

Det säger två ledande forskare i rättspsykiatri till SVT:s "Agenda".

– Man tjänar pengar på de här patienterna, säger professor Anders Forsman.

Många patienter tvingas vara inlåsta på rättspsyk under mycket lång tid. Sture Bergwall har suttit inlåst i 20 år - men han är inte ensam.

I kvällens "Agenda" intervjuas två professorer i rättspsykiatri som båda anser att ekonomiska skäl ligger bakom inlåsningen.

– Jag har sett fall där motiveringen till inlåsningen varit mycket dubiös, där det finns misstanke om geschäft snarare än vård, säger en av dem, Anders Forsman i programmet.

Ett stort etiskt problem

Professor Henrik Anckarsäter anser att problemet ligger i att landstingen köper vård i andra landsting och får höga ersättningar för att vårda vissa patienter.

– Inga privata aktörer får bedriva tvångsvård men landstingen har en närmast affärsdrivande verksamhet, där de ibland tar ut väldigt höga ersättningar, säger han till "Agenda".

Han fortsätter:

– Därför kan de ha ett intresse av att klinikens platser är fulla.

Att det ser ut som det gör är ett stort etiskt problem i svensk rättspsykiatri, anser Henrik Anckarsäter.

– Naturligtvis kan det påverka vårdtidens längd. På vissa håll blir det lättare att ha kvar samma patienter under mycket lång tid, säger han i programmet.

I kvällens "Agenda" debatterar Ing-Marie Wieselgren, landstingens samordnare och Thomas Olsson, Sture Bergwalls försvarsadvokat om hur rättssäker rättspsykiatrin är.

Publicerad: