C hoppas på kvinnor i valet

TT

Publicerad 2018-02-03

Centern hoppas på nya röster i valet från gruppen välutbildade kvinnor.

Partiet tror att värderingar om ett öppet Sverige lockar dem.

När Centern avslutade sina kommundagar stod valkampanjen i fokus för partiets kommunpolitiker.

Partiet har, enligt förste vice ordförande Anders W Jonsson, lagt ned mycket kraft på att analysera i vilka väljargrupper det finns nya röster att hämta. Och var de väljarna bor.

Centern räknar med att kunna stärka sin ställning i sin traditionella väljargrupp, människor på landsbygden med praktiska jobb

Ser ny grupp

– Sedan ser vi en helt ny grupp inte minst i storstäderna, kvinnor i övre medelåldern med akademisk utbildning som i dag söker sig i ökad utsträckning till C, säger Jonsson.

Han tror att en förklaring är att partiet har "en otroligt stark" partiledare som därtill är kvinnlig akademiker.

Jonsson tror också att Centerns tydlighet i värderingsfrågor lockar kvinnorna. Han pekar på att C tog tydlig ställning för en generös asylpolitik 2015 och tycker att hans parti varit tuffast i debatten mot Sverigedemokraterna.

– Jag tror att det finns många väljare som inte är så fokuserade på detaljer i sakfrågor utan tittar mer på vilka värderingar partierna står för, säger Jonsson.

"Kamp mellan värderingar"

I partiets valplattform, som presenterades i helgen, står att en röst på C är en röst för att "säkerställa att Sverigedemokraterna inte får inflytande över hur Sverige styrs".

I sitt tal beskrev dessutom partiledaren Annie Lööf valet i höst som en kamp mellan värderingar där C står mot populister och krafter som "vill bygga murar".

När det gäller migrationspolitiken så är dock inte C på samma linje som Allianskollegan Moderaterna. C överväger dessutom om man ska stödja regeringens förslag om en ny chans för ensamkommande att få stanna om de tänker studera..

Centern har i dag mellan åtta och tio procent av väljarstödet i olika mätningar. Därmed ligger partiet över valresultatet från 2014.

I 2014 års valrörelse fokuserade C på sina traditionella områden jobb och företagande, landsbygd och en tillväxtvänlig miljöpolitik.

Lyfter nya frågor

I 2018 års valrörelse lyfter man dessutom trygghet, både när det gäller brottslighet och tillgång till vård.

– Vi har aldrig tidigare medvetet lyft sjukvårdsfrågorna på det här viset, säger Jonsson.

På kommundagarna presenterades ett förslag på en vårdreform.

C har inget siffermål för riksdagsvalet. Målen är att få fler röster än 2014 och kunna bilda en ny Alliansregeringen. Det är fortfarande oklart om det blir ett omfattande Alliansvalmanifest eller om de fyra partierna nöjer sig med att presentera en gemensam politik på vissa nyckelområden.

– Vi behöver vara tillräckligt breda som allians för att nå så många människor som möjligt, men också tillräckligt enade i vissa frågor så att vi också kan regera, säger C-ledaren Annie Lööf, som beskriver den balansen som "hårfin".

Följ ämnen i artikeln