"Beslutet ogiltigt"

Publicerad:
Uppdaterad:

Jurist: Valfusket kan vara brottsligt

1 av 3 | Foto: PETER KNOPP
FUSKADES BORT Nalin Pekgul blev utslagen av Teres Lindberg med sex rösters marginal. Tre av dem var inte ens medlemmar i klubben de representerat. "Därmed är beslutet som togs i representantskapet ogiltigt", säger juristen Ove Behrens.

Valet av de nya socialdemokratiska borgarråden i Stockholm måste göras om.

- Beslutet som togs i representantskapet är inte giltigt, säger juristen Ove Behrens.

Dilan Bozan, Martin Vallstrand och Kristoffer Hernbäck i SSU Stockholms distriktsstyrelse agerade ombud för turkiska SDUK (en socialdemokratisk ungdomsklubb) vid Stockholms arbetarekommuns representantskap.

Var inte medlemmar

Teres Lindberg slog ut Nalin Pekgul med sex rösters marginal.

- De här tre är inte ens medlemmar i klubben de representerat, därmed har de inte på representantskapet att göra, säger Behrens.

- Enligt min mening måste man därför fatta beslutet en gång till med behöriga personer närvarande, det vill säga valda ombud i representantskapet.

Ove Behrens uppger också att det inträffade kan vara fråga om bedrägligt beteende, om det finns ett uppsåt bakom händelsen.

- I så fall kan det röra sig om ett brottmål som faller under allmänt åtal.

Här är några inslag i valfusket:

Hot om indraget stöd

Invandrarutskottets ledare Nikos Papadopoulos har, enligt uppgift till Aftonbladet, hotat socialdemokrater med invandrarbakgrund att utskottet drar in allt stöd till dem om de röstar på Nalin Pekgul,

Medlemmar i SSU-distriktets styrelse representerade, och röstade för, socialdemokratiska klubbar som de själva inte är medlemmar i.

Nya arbetsplatsklubbar bildades kort före representantskapet.

Gamla avsomnade klubbar fick nytt liv, nya representanter och nya röstkort.

Ur Stockholms arbetarekommun stadgar

Det verkar vara ett stadgebrott

I dag börjar granskningsnämnden försöka spåra eventuellt valfusk i Stockholms arbetarekommun.

- Det som hänt är en katastrof, säger ordförande Gunnar Björkman.

Persson är oroad

Olle Castelius, Joachim Kerpner

Publicerad: