Har du tappat greppet, Göran?

NYHETER

Mesig Irakpolitik. Sprucket vallöfte. Missnöjda partikamrater. Ekonomiska problem.

Håller Göran Persson på att tappa greppet?

För ett år sedan var Göran Persson svensk politik i en enda person. Han dominerade helt och fick nästan alltid som han ville.

Men efter valet i höstas vände det. Den ena repan efter den andra karvas nu i framgångsfernissan.

Perssons problem finns över hela linjen. Och kan samlas i följande kategorier:

Fick backa på löftet

Ekonomiska problem. Den sviktande världskonjunkturen leder inte bara till att arbetslösheten ökar utan också till att statens inkomster minskar.

Det har i sin tur lett till att Persson bara fem månader efter valet backat från vallöftet om att höja de högsta ersättningarna i sjuk- och föräldraförsäkringen.

På måndag diskuteras frågan i LO:s styrelse. Man anar redan ett hotfullt muller.

Otydlig utrikespolitik. Under lång tid nöjde sig regeringen med att hänvisa till FN när det gällde Irakkonflikten. Men det är inte den enda fråga där regeringen anses svag. Bland annat håller EU på att utforma sin framtid utan större inblandning från den svenska regeringen.

Trilskande partikamrater. S-ledamöterna i riksdagen hjälpte till att sänka förslaget om att stat, kommun och landsting skulle betala mer än privata arbetsgivare för sin sjukskrivna personal.

Allmän håglöshet

Men de är inte de enda som protesterar. Efter maktskiftet i Stockholm har finansborgarrådet Annika Billström (s) varit nästan lika missnöjd med regeringen som företrädaren Carl Cederschiöld (m).

Till detta ska läggas att hela regeringsarbetet präglas av en allmän håglöshet. När såg man senast ett statsråd som frustade av iver att förändra och förbättra?

Det är egentligen bara på ett område som det går bra för regeringen. Det är i opinionsmätningarna.

Förutom folkpartiet är socialdemokraterna det enda parti som har fler anhängare i dag än på valdagen. Förklara det den som kan.

Stora problem

Små problem

Lena Mellin