Så stor är USA:s chans att övertala säkerhetsrådet

NYHETER

USA behöver minst nio ja-röster för att en ny resolution ska gå igenom i säkerhetsrådet. Dessutom får ingen av de fem permanenta medlemmarna lägga in sitt veto.

Länder som redan står på USA:s sida:

Storbritannien, Spanien, Bulgarien

Mexiko: Bushs första statsbesök som president gick till Mexiko. Dödsdömda mexikaner i USA-fängelser kan bli en bricka i spelet. Liksom legal invandring till USA. Chans att övertala 90 procent.

Chile: Vill ha frihandelsavtal med USA. Normalt en pålitlig allierad.

Chans att övertala 85 procent.

Pakistan: Ingår redan som viktig allierad i kriget mot terrorismen trots fundamentalistisk opinion på hemmaplan. Mer billiga lån lockbete.

Chans att övertala 85 procent.

Guinea: Uttalat stöd för Frankrikes linje. Sargat av krig. Ekonomisk hjälp kan ändra regimens linje.

Chans att övertala 70 procent.

Kamerun: Uttalat stöd för Frankrikes linje. Dollar kan ändra på det. Chans att övertala 70 procent.

Angola: Uttalat stöd för Frankrikes linje. Bush har personligen ringt presidenten. Stort hjälpbehov efter 25 år av inbördeskrig.

Chans att övertala 60 procent.

Ryssland: Värnar om sina ekonomiska intressen i Irak. Ekonomisk hjälp kan vända motstånd.

Chans att övertala 30 procent.

Chans att avstå från veto 70 procent.

Kina: Politiska eftergifter betyder mer än pengar. Brukar aldrig lägga in veto i andra frågor än dem som berör landet självt.

Chans att övertala 25 procent.

Chans att avstå från veto 80 procent.

Syrien: Enda lockbetet förutom pengar är att bli avförd från USA:s lista över länder som stöder terror.

Chans att övertala 15 procent.

Frankrike: Vill visa självständighet. Ekonomiska intressen i Irak. Går ej att köpa.

Chans att övertala 10 procent.

Chans att avstå från veto 50 procent

Tyskland: Om nödvändigheten av ett Irak-krig går vare sig folk eller regering att övertala. Kan ej köpas.

Chans att övertala 1 procent.