Grattis, Lena K Samuelsson, chefredaktör på Svenska Dagbladet

NYHETER

...vars upplaga ökat mest bland landets morgontidningar

– Vi ökade vår upplaga med 9 100 exemplar. Det är fantastiskt och jätteroligt, verkligen.

Vad beror den stora ökningen på?

– Vi har lyckats göra en modern morgontidning som har både bredd och djup, som läsarna gillar.

Er tidning har ökat mest i landet. Det kunde man inte tro för några år sedan.

– Nej, det kunde man inte tro, men nu har vi den högsta upplagan på fem år och ökningstakten har varit oerhört stark under det år som gått. Det är vi glada över.

Är det någon speciell grupp av läsare som har tillkommit?

– Vi har fått många yngre läsare i ålderskategorin 25 -40 år. Många av dem är kvinnor. I Stockholm har vi fler kvinnor än män som läser tidningen.

Hur ska Svenskan bli ännu bättre?

– Det gäller att aldrig stanna upp. Vi arbetar hela tiden med att förbättra tidningen och dess innehåll på olika sätt.

Till sist, vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Att ännu fler läsare väljer Svenska Dagbladet.

Zendry Svärdkrona