Kvinna till Kvinna: Vi hjälper till självhjälp

avZendry Svärdkrona

NYHETER

Läs hela chattet med Åsa Carlman

karin23 säger: Hej Åsa!

vad har ni för projekt på gång nu?

Åsa Carlman säger: Vi har precis börjat stödja en kvinnoorganisation i Georgien som arbetar som arbetar mot människohandeln, det som kallas trafficking.

Ängeln säger: Vad gör ni för att förbättra kvinnors situation?

Åsa Carlman säger: Vi stödjar kvinnoorganisationer i kris- och konfliktdrabbade länder.De organisationerna kan till exempel ge fri juridisk rådgivning och de hjälper kvinnor att få kunskap om sina rättigheter.

jennyb säger: När startades Kvinna till kvinna?

Åsa Carlman säger: 1993. Under kriget i Bosnien, när det kom rapporter om systematiska våldtäkter i kriget.

jennyb säger: Åker du själv runt i världen och hjälper kvinnorna?

Åsa Carlman säger: Jag har själv arbetat i Bosnien med att just stödja kvinnoorganisationerna där.

Peter säger: Grattis till "DET ALTERNATIVA NOBELPRISET". Hur finansieras er organisation?

Åsa Carlman säger: Den största delen av våra pengar idag kommer från Sida. Men vi har behov av att få allmänhetens gåvor för att kunna ha möjlighet att själva helt bestämma vad vi vill göra med pengarna.

quinnan säger: Hjälper ni kvinnor i gamla Sverige oxå?

Åsa Carlman säger: Ja vi gör det genom att jag själv ofta föreläser och jag vet att jag inspirerat många kvinnor både att göra något för sin egen skull eller för att hjälpa kvinnor i andra länder.

Bengt säger: Vad är kvinna till kvinna?

Åsa Carlman säger: Vi är en insamlingsstiftelse och vårt mål är att stödja kvinnor i kris och konflikt och att informera och driva opinion om kvinnors villkor i kris och konflikt.

jennyb säger: Varför ska man skänka pengarna till just er?

Åsa Carlman säger: Därför att det stöd vi ger till kvinnoorganisationer når väldigt många genom att de här organisationerna når många kvinnor och deras familjer. Och kvinnoorganisationerna påverkar så att samhället blir mer demokratiskt och fredligt.

macke säger: Men hur hjälper ni kvinnorna ..ger ni dem mat eller?

Åsa Carlman säger: Vi ger dem kunskap. De kvinnoorganisationer vi stöder har kunskap om kvinnors rättigheter och möjligheter. Man kan kalla det hjälp till självhjälp.

ni säger: Hur stor del av hjälppengarna går till administration?

Åsa Carlman säger: 19 procent.

ull-britt säger:Jag har bott i Bosnien i ett par år och jag tycker du är jättebra som ställer upp för kvinnorna. Hur fick du idén?

Åsa Carlman säger: Det är inte jag. 1993 under kriget kände kvinnorörelsen och fredsrörelsen att man måste göra något för att motverka hur kvinnorna behandlades under kriget.Och man hade kontakt med starka kvinnor i Bosnien som man kunde stödja i deras arbete.

Åsa Carlman säger: Tack så mycket för era intrerssanta och bra frågor. det är alltid roligt att få berätta om nåt man brinner för.