- Alla granskas på samma sätt

NYHETER

Luftfartsverket svarar på kritik från flygexpert

Flygexperten Bo Sehlberg pekade i går ut Luftfartsinspektionen som ansvarig för flygkrisen. Det handlar bara om prestige i det här fallet, säger han.

Helt fel, säger chefen för Luftfartsverket, Arne Axelsson.

- Transjet granskas på samma sätt som alla andra flygbolag.

Axelsson ger i dag sin version av flygkrisen.

Foto: KVAR PÅ MARKEN Flygbolaget Transjets gamla Boeing 747 står med flygförbud utspridda på Arlanda. Problemen är flygbolagets eget fel, enligt Luftfartsverkets chef, Arne Axelsson. "De uppfyller inte säkerhetskraven", säger han.

Vem bär ansvaret för de strandsatta svenskarna?

- Transjet. Ska man vara förbannad på någon så är det på flygbolaget och inte oss.

Varför får inte Transjet flyga hem de övergivna svenskarna?

- De uppfyller inte säkerhetskraven. Vi skickade ut ett team på 7 personer att granska deras ledning och hur de styr verksamheten. Teamet hittade 90 anmärkningar. En flygning med ett stort flygplan kräver minutiös planering från start till landning. Där brister Transjet.

Vad har brister i ledningen att göra med planets flygsäkerhet?

- Vi måste ha en godkänd ledning för att låta en 747:a flyga med 500 människor. Det räcker inte med att sparka kaptenen. Hela organisationen måste godkännas. De här kraven grundar sig i luftfartslagen, så det är ingenting vi kan sätta oss över.

Bedriver ni häxjakt på Transjets vd, Thomas Johansson?

- Nej. Det finns ingen som helst grund i det påståendet. Johansson granskas på samma sätt som alla andra flygbolag.

Bo Sehlberg hävdar att krisen bottnar i en prestigekamp mellan Luftfartsinspektionen och Transjet.

- Det här är inte en maktfråga. Vi är inte ute efter att hänga ut någon. Det handlar om att vi ska fullgöra vårt uppdrag: att utföra vårt flygsäkerhetsarbete så seriöst vi kan.

Så ni bär inget som helst ansvar för krisen?

- Nej. Det är inte vårt ansvar att flyga hem svenskarna. Vårt ansvar är att se till att flygbolaget har en godkänd säkerhetsnivå. Vi skulle svika resenärerna om vi tillät flygbolag med otillräcklig säkerhet att lyfta med passagerare.

Vad händer nu?

- Vi kommer att fortsätta att förhindra flygverksamheten tills Transjet fått ordning på allting. Bland annat måste de komma upp med nya chefer. Förhoppningsvis har de någonting nytt att presentera på det möte som vi ska ha i dag.

Transjet om förseningarna

Nneka Amu