Knarkvård - simma runt hela Marstrand

NYHETER

GÖTEBORG

Som ett led i narkomanvården har tre vårdtagare hos det privata Västkusthemmet tvingats simma runt ön Marstrand, för att de brutit mot hemmets regler.

Foto: GABRIELLA BRUSKE
Tre narkomaner tvingades simma runt ön Marstrand.

På hemmet vårdas vuxna manliga narkomaner och många är kriminellt belastade. När en av dem bröt mot en regel, tvingades han baka bullar hela dagen. Han hann med 400 stycken.

Kollektivt straff

När en annan man smugglade in narkotika och två kamrater på hemmet, tvingades alla tre simma runt Marstrand.

Marstrand tillhör Kungälvs kommun och där skriver socialnämnden i ett utlåtande:

"Det är tveksamt om denna konsekvenspedagogik är förenlig med de grundläggande värderingarna i socialtjänstlagen."

Frivillig vård

De som är intagna på Västkusthemmet är där frivilligt och kan avbryta vistelsen när de vill.

Tord Eriksson, vice vd för hemmet, säger till Göteborgs-Posten:

- Om en kille kommer för sent till frukosten är det ett tecken på att gruppen inte tagit hand om den här personen.

Aftonbladet