Det är etiskt försvarbart

NYHETER

Svenske kirurgen om ansikts-transplantationer

Per Hedén, docent i plastikkirurgi, har i flera år lekt med tanken att transplantera en död människas ansikte på en levande person.

- Tekniskt sett skulle det kunna göras i dag, säger han.

Per Hedén berättar att han redan i sin bok ”Plastikkirurgiboken” som kom ut 1996 förde diskussioner kring ansiktstransplantationer.

- Jag tycker att det är väldigt intressant att de här uppgifterna dyker upp igen. Det som hittills stoppat läkarna från att genomföra en transplantation är de etiska aspekterna.

”Etiskt försvarbart”

Själv har han inga etiska betänkligheter vad gäller transplantationer av ansikten.

- Eftersom ett nytt ansikte kan rädda livet på en självmordsbenägen människa, precis som ett hjärta kan rädda livet på en dödssjuk patient, så anser jag att det är etiskt försvarbart, säger han.

Han berättar att många patienter som fått sitt ansikte förstört lider av psykiska problem.

- Även om man transplanterar hud från en annan del av kroppen ser det inte naturligt ut. Många patienter får psykiska problem och blir suicida, säger han.

Försvarbart

Per Hedén anser att de etiska diskussionerna kring transplantation av ansikten dyker upp eftersom en skada på ansiktet inte är förenat med döden.

- Om hjärtat inte fungerar så leder det till döden. Men att ansiktet förstörs har inte samma konsekvens. Men eftersom vi vet att en människa med väldigt komplexa ansiktsskador många gånger tar livet av sig så tycker jag att en transplantation är försvarbar.

Frida Johansson