Nyheter

Jag hade bara positiva intryck av Palme

NYHETER

Hovrättsdomaren förnekar personliga motsättningar

Lisbet Palme anser att hovrättsdomarnas ojävighet och politiska åsikter från den 12 år gamla rättegången borde granskas.

– Jag förstår det inte. Och jag förstår ännu mindre när hon säger att det skulle ha varit personliga motsättningar mellan familjerna, säger Birgitta Blom, som var ordförande i hovrätten.

Det är femton år sedan Olof Palme mördades. Det är tolv år sedan Christer Pettersson friades av hovrätten.

Nu säger Lisbet Palme att hovrättdomarnas ojävighet borde granskas.

- Jag förstår det inte. Jag förstår ännu mindre när hon säger att det skulle ha funnit personliga motsättningar mellan familjerna Blom och Palme. Det är definitivt fel, säger Birgitta Blom som var ordförande i hovrätten under rättegången, och fortsätter:

– Jag träffade Olof Palme några gånger och jag hade bara positiva intryck av honom. Dessutom var det ju Olof Palmes regering som utnämnde mig till hovrättspresident så jag borde ju inte ha anledning att vara negativt inställd till honom.

Birgitta Bloms man var moderat riksdagsman under en period. Enligt Ulf Dahlsten, som var Olof Palmes närmaste man och står Lisbet Palme mycket nära, var han och Palme motståndare sedan studenttiden.

Tänkte du igenom det här innan rättegången började?

– Nej, det var inte aktuellt på något sätt, säger Birgitta Blom.

Ska man överhuvudtaget ta hänsyn till domares politiska åsikter i något fall?

– Nej, det tycker jag inte. Jag kände inte till mina kollegers politiska uppfattningar. Vi är ju tränade till att se objektivt och inte låta oss påverkas. När det gällde nämndemännen vet jag att två av dem var socialdemokrater och en moderat.

Lisbet Palme säger även att rättsväsendet gav efter för trycket från opinionen.

– Man kan ju uppfatta opinionstrycket på olika sätt. Jag tycker snarast att det gick i motsatt riktning, säger Birgitta Blom.

Förvånade över Lisbet Palmes uttalanden

– Det är tråkigt, men man får ju gå vidare. Det lär ju inte bli så mycket mer sagt om detta, säger Birgitta Blom.

Lennart Groll, Olof Bremberg och Per-Anders Brokvist var också domare vid rättegången mot Christer Pettersson i hovrätten. Samtliga är pensionerade idag.

Olof Bremberg reagerar också mot Lisbet Palmes utspel.

– Hon saknar all grund för ett sådant påstående. Vi har inte tagit några som helst politiska hänsyn och jag vet inte ens vad mina kolleger i hovrätten har för politisk uppfattning, säger Olof Bremberg.

Ska man ta hänsyn till domares politiska åsikter?

– Nej, absolut inte. Det är helt emot domaretiken att göra så. Domen talar ju sitt tydliga språk och det finns inga som helst politiska överväganden i den.

Olof Bremberg är förvånad över Lisbet Palmes uttalanden.

– Det här kom som en fullständig överraskning. Ens yrkesheder blir ju ifrågasatt, men jag bryr mig inte så mycket. Jag har förståelse för hennes reaktion och att hon är förtvivlad över det som har hänt och att det aldrig får någon lösning. Det är mänskligt.

Det är absurt

Juristen Anders Stening följde rättegången noga och är expert på processrätt.

– Det här är fullständigt absurt. Det finns ingen som helst grund för jäv, säger Anders Stening.

Ska man överhuvudtaget ta hänsyn till domares politiska åsikter?

– Nej, har man en sådan konspiratorisk uppfattning...det faller på sin egen orimlighet.

Finns det någon praktisk möjlighet att få resning nu?

– Nej, här finns inga jävsgrunder. Och även om det hade funnits måste man påtala jävsituationen inom ett år efter att den kommit till ens kännedom. Dessutom är det lättare i Sverige att få en resning för att fria någon.

Mårten Palme anser att domen är konstigt skriven och att om man utgick från den skulle man aldrig kunna döma någon på vittnesutsagor. I en intervju med TT fick han frågan om han håller med sin mor i kritiken om politiskt jäv.

– Jag har inte tänkt över saken. Det är svårt för mig att säga vad som ligger bakom hovrättens dåligt skrivna och formulerade domskäl. Och domar är alltid subjektiva.

Mårten Palme understryker att det är just domskälen han kritiserar. Han vill inte uttala sig om hovrättens eventuella politiska åsikter och deras påverkan på domen.

Men han påpekar att rättegången pågick vid en tid då svenskt rättsväsende kritiserats för att under flera år ha avgett fällande domar på för lösa grunder och trots dålig bevisning.

– Det rörde bland annat en del incestmål. Jag tror att man måste se domen som ett tidsdokument, säger Mårten Palme.

Pernilla Fagerström

ANNONS EXTERN LÄNK

Nu fortsätter sommarrean hos Åhléns – 50 % rabatt på kläder och inredning

Åhlens

Publisert:

Aftonbladet

/

Nyheter