Regeringen går vidare med lag om ensamkommande

Foto: Jessica Gow/TT
Regeringen vill ge vissa ensamkommande en ny chans att få stanna i Sverige om de studerar. Arkivbild.
Foto: Emil Langvad/TT
Protester mot utvisningar av ensamkommande utanför Migrationsverkets förvar i Åstorp. Arkivbild.

avTT

NYHETER

Trots den tuffa kritiken från Lagrådet går regeringen vidare med lagförslaget som ska ge ensamkommande en ny chans att stanna i Sverige.

Efter Lagrådets sågning av förslaget för ett par veckor sedan har det varit oklart hur regeringen tänkt agera. Men nu har regeringen bestämt sig, erfar TT.

Justitiedepartementet arbetar fortfarande med utformningen av lagen och en proposition väntas kunna lämnas till riksdagen om ett par veckor.

Regeringens förslag innebär en ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande unga som vill studera. De måste ha väntat i 15 månader eller mer på Migrationsverkets beslut och hunnit fylla 18 år under tiden. Det handlar om cirka 9 000 personer.

Svidande kritik

Lagrådet ansåg i sin kritik att "gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas". Kritiken var omfattande och gällde bland annat den ovanligt korta beredningstiden, att reglerna skulle komplicera en redan komplex lagstiftning och att gränsen för vilka som omfattas dras vid om man lämnat in sin ansökan till Migrationsverket senast den 24 november 2015. Det är kritik som även andra remissinstanser har framfört.

Juristerna i Lagrådet påpekade även att det är en helt ny princip i utlänningslagstiftningen att låta handläggningstidens längd utgöra i stort sett enda skälet för uppehållstillstånd.

Polisen har även kritiserat att personer med oklar identitet ska kunna beviljas uppehållstillstånd, vilket gör det svårt att veta vilka som vistas i landet.

Exceptionellt läge

Enligt uppgift till TT försöker regeringskansliet nu ta hänsyn till de många synpunkterna i det omarbetade förslaget. Regeringen håller dock fast vid att det är motiverat att göra något för just den här gruppen, som hamnat i kläm på grund av det exceptionella läge som uppstod hösten 2015 – en ståndpunkt som framför allt Miljöpartiet drivit.

För att förslaget ska bli verklighet den 1 juli i år måste regeringen få stöd av fler partier än Vänsterpartiet. Centerpartiet driver också frågan om ensamkommande, men gillar inte regeringens utformning. C har sagt att de ger besked om de tänker rösta ja till förslaget först när propositionen ligger på riksdagens bord.

Vag Löfven

Statsminister Stefan Löfven vill inte närmare kommentera den hårda kritiken från bland annat Lagrådet. Han undviker också att ge ett rakt svar på om propositionen kommer att läggas fram i riksdagen.

– Vi bereder nu detta och sedan får vi se vad resultat blir, säger han till journalister i riksdagen.

På frågan om det inte finns en tidsgräns för när propositionen måste vara klar, svarar Löfven:

– Vi gör det här så skyndsamt som möjligt. Det är klart att det finns en gräns för när man kan lägga förslaget på riksdagens bord.