Här är sjukdomarna som inte ska botas

avZendry Svärdkrona

NYHETER

Två landsting har presenterat listor över hur vården ska prioriteras. Västra Götaland tar fasta på vilka typer av patienter som ska gå först i vårdkön, Östergötland vilka sjukdomar som inte ska botas.

Här är Östergötlands lista

Läs också: