"De kan ha lämnat landet"

NYHETER

Höjd beredskap vid Sveriges gränser

Rikslarm utfärdades i natt efter att Tony Olsson och tre medfångar som rymde från anstalten i Hall.

Kontrollen vid landets gränser har skärpts och i Sverige pågår en intensiv jakt efter rymlingarna.

Men de kan redan ha lämnat landet.

Foto: Insatsstyrkan.

– Har man tagit sig ut ur murarna på Hall har man redan tagit sig förbi den starkaste kontrollzon vi har i Sverige. Att passera gränsen i ett gränsslöst Europa är inte svårt, säger rikskriminalchef Lars Nylén.

Rikspolisstyrelsen har gått ut med både en nordisk- och en europeisk efterlysning. Även Interpol har engagerats i sökandet efter Tony Olsson och hans kumpaner.

För att förhindra att de flyr landet har säkerheten skärpts kring landets gränser. Personal vid flygplatser och andra gränsstationer har ombetts att höja uppmärksamheten.

Men även om de lyckas lämna landet tror rikskriminalchefen att chansen att gripa rymlingarna är stor.

– Vi har hittat Tony Olsson förut, och det kan vi göra igen. Förr eller senare brukar de dyka upp igen, säger Nylén.

Per Mattsson