”Det är en dödsdom”

NYHETER

Irakier vågar inte använda bläck vid dagens val

1 av 2 | Foto: MASSIV KONTROLL I dag går irakierna till val. Säkerheten runt vallokalerna är enorm. Polis och militär har slagit en järnring runt vallokalerna och får uppbackning av amerikanska soldater. Trots det har vallokaler sprängts varje dag och valarbetare och kandidater dödats.

BAGDAD

I Irak kan en fläck på fingret vara en dödsdom.

-Gjorde de så där i Falluja skulle de vara döda nu, säger studenten Weidan och pekar på teven där exilirakier stolt visar upp den bläckfläck på tummen som visar att de röstat.

Iraks al-Qaidaledare, jordaniern Abu Musab Zarqawi, har deklarerat att demokrati är en synd mot Gud. Han har hotat att stoppa valet genom attacker mot vallokaler, kandidater och väljare.

Varje dag sprängs tilltänkta vallokaler - bara i går attackerades minst åtta vallokaler där valarbetare arbetade med att packa upp valsedlar och sätta upp valbås för dagens val.

Alla bilar är bannlysta från gatorna under valet i dag, liksom folksamlingar nära vallokalerna.

Dödshotas dagligen

Polis och militär har slagit en järnring runt vallokalerna, uppbackade av amerikanska trupper.

Valarbetare och kandidater har dödats och hotas dagligen till livet.

Partierna har inte förrän nu offentliggjort namnen på sina listor och var vallokalerna ligger har på många håll hållits hemligt för att inte inbjuda till attacker.

-Ändå är närmare 200000 irakier engagerade i att genomföra valet, och nästan lika många i säkerheten kring det. Det visar deras engagemang för det som kallas demokrati, något som de ännu inte fått uppleva, men gärna vill ha, säger en representant för NDI, den förre amerikanske presidenten Jimmy Carters organisation, som utbildat valövervakare.

25000 frivilliga irakier kommer att övervaka att allt i dag går rätt till i landets 6000 vallokaler.

NDI-representanten pratar med oss på villkor att hans namn inte nämns - av säkerhetsskäl.

Hemlig kontroll

För att komma in till hans kontor bakom dubbla betongmurar - vars adress av samma skäl måste hållas hemlig - måste man passera tre säkerhetskontroller.

-Många valobservatörer har hotats till livet. Flera av dem kommer att arbeta på våldsamma platser som Falluja, Ramadi och Mosul.

Vi pratar om bläckfläckarna på tummen - ett system för att undvika dubbelröstning. Senast användes det i det palestinska valet tidigare i januari.

Men i Irak kan bläckfläcken betyda en dödsdom.

-Vi är mycket medvetna om det, säger han. På sina håll kommer vi att använda andra lösningar.

Vilka då?

-Också det är hemligt.

Läs mer:

Tidigare:

Mats Gezelius