Jag har statsministerns förtroende

Publicerad:
Uppdaterad:

ÖB Johan Hederstedt sitter kvar

Överbefälhavaren Johan Hederstedt tillsätter en oberoende revision.

Han vill att den ska räta ut frågetecknen kring högsta försvarsledningens representationsutgifter.

- Jag vet att jag har statsministerns och försvarsministerns förtroende, sa han idag.

Johan Hederstedt sitter kvar.
Johan Hederstedt sitter kvar.

Försvarsminister Leni Björklund sa också på tisdagen till Aftonbladets Anna Lindström att hon har förtroende för ÖB och att hon tycker det är bra att en extern revision genomförs.

- Jag tar fullt ansvar för de påstådda felen. Jag har allt ansvar, på den punkten vill jag vara mycket tydlig, sa Johan Hedersdtedt i sitt tal till journalisterna på presskonferensen.

- De brister som rapporterats är utan undantag kopplade till försvarsmaktens högsta ledning.

Extern revision

Han talade om att försvarets interna revision är tidigarelagd men att man dessutom tillsätter en extern revision som ska granska vilka fel som blivit begågna.

Hederstedt nämnde några frågor som enligt hans uppfattning kräver svar:

- Är reglerna tillräckligt tydliga? Rimmar de med övriga samhällets representationsregler? Har vi brutit mot reglerna?

Fortsatt förtroende

På frågan om Hederstedt hade fortsatt förtroende för sina medarbetare i ledningen svarade han ja.

- Problemet har varit hurt man ska tolka reglerna och policyn.

Han medgav angående representationsregerna att "vid något tillfälle har vi inte följt dem".

Vad beträffar hans hustruns namnteckning som han själv skrev under med sade han:

-Ja, jag har skrivit hennes namn på uppdrag av henne. Det har mina jurister sagt är helt korrekt.

Det enda fel Hederstedt direkt medgav var att han inte meddelat att han tog semester fyra dagar i Thailand.

På frågan hur länge han tänkte stanna på sin post svarade ÖB:

- Jag har förordnande till den 31 december i år. Hur det sedan blir är regeringens sak.

Webb-radio

Simone Söderhjelm

Publicerad: