Luften i T-banan kan skada arvsmassan

NYHETER

Svenska forskare varnar för metallpartiklar i luften

Luften i tunnelbanan innehåller metallpartiklar som kan skada arvsmassan.

Luften är så förorenad att den är upp till 80 gånger skadligare för lungorna än ett helt dygn vid Sveriges mest förorenade gata, visar en ny svensk studie enligt TV4.

Det är forskare vid Karolinska Institutet i Solna som använt odlade mänskliga lungceller i studien. Cellerna har utsatts för partiklar från både tunnelbanan i Stockholm och från Hornsgatan i Stockholm, Sveriges mest luftförorenade gata.

Resultatet blev en chock.

Halten partiklar i luften från tunnelbanan var inte bara högre.

Varje partikel för sig orsakade dessutom upp till åtta gånger större skada på den mänskliga arvsmassan, cellernas DNA.

Den stora mängden partiklar i tunnelbanan består främst av ytterst små metallfragment från rälsen och tågens bromsar.

Enligt forskarna finns det inga bevis för att skadorna också innebär en hälsofara - men man vill att problemet uppmärksammas.

- I och med att det är en allmän miljö, så måste man från samhällets sida göra något, precis som man försöker med fordon eller partiklar i allmänhet, säger Lennart Möller, professor i miljömedicin på Karolinska Institutet, till TV4 Nyheterna.

Enligt forskarna motsvarar bara 20 minuter i T-banan ett helt dygn på den hårt trafikerade gatan.

Hundratusentals stockholmare utsätts dagligen för den farliga luften - som enligt forskarna till och med är smutsigare än att stå still i en mycket hårt trafikerad biltunnel under rusningstid.

Studien kommer att publiceras i kommande nummer av den amerikanska tidskriten Chemical Resarch in Toxicology.

Caroline Olsson