Lösningen: Mer svenskt kött

avChristoffer Malm

1 av 2 | Foto: GUSTAV MÅRTENSSON
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Regering och opposition verkar överens om en sak.

Mer svenskt kött innebär färre danska grisar på tallriken.

– En framtid utan danskt kött är möjlig, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Centerpartisten Eskil Erlandsson och Socialdemokraten Matilda Ernkrans, ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet, ser likadant på saken:

Om den svenska produktionen av kött ökar så kommer importen av det skandaltyngda danska köttet att minska.

Matilda Ernkrans betonar att politiken har ett ansvar.

– Vi måste se till att den mat som finns i våra restauranger, skolor och affärer är säker och hälsosam. Varje gång vi möts av någon form av skandal som denna så slår det hårt mot förtroendet för livsmedel, säger hon.

Ministern kritiserar Danmark

Under Eskil Erlandssons tid som minister har den svenska fläskproduktionen blivit mindre, säger han. Men det stora ansvaret ligger på oss konsumenter.

– Vi har möjligheter att producera mer grisskött, och jag tycker att vi ska göra det. Konsumenterna och handeln har en jätteuppgift att se till att vi får sund och säker mat, säger han.

Själv köper Eskil Erlandsson nästan aldrig kött, eftersom han jagar själv. Och han är kritisk mot den danska köttproduktionen.

– På det stora hela är de seriösa, men de danska djurskyddsbestämmelserna är mer frikostiga. De är av lägre standard och kvalitet. Värnar man djurskyddet så tycker jag att man ska välja det som kommer från vårt land, säger han.

"Importera om maten är bra"

Socialdemokraten Matilda Ernkrans tycker inte att Eskil Erlandsson har tagit sitt ansvar i köttfrågan.

– Regeringen och den ansvariga ministern har inte visat engagemang hela vägen, utan i stället motarbetat ursprungsmärkning på exempelvis köttbullar, säger hon.

Även Socialdemokraterna vill se mindre av danskt kött på svenska tallrikar i framtiden.

– Vi vill importera om det är bra mat. Och Danmark är bättre på att exportera ekologiskt kött, säger Matilda Ernkrans.