Bilden som intensifierar jakten

Försvarsmakten visade på söndagskvällen ett foto som de har fått från en privatperson.

– Uppgiftslämnaren såg någonting ubåtsliknande och efter att han tog bilden började den sakta försvinna ner under ytan, säger konteramiral Anders Grenstad.

Uppgiftslämnaren ska ha sett en mystisk farkost på söndagsförmiddagen. När han tog bilden började den sjunka ner under vattenytan och försvann.

Men Anders Grenstad kan inte berätta för Aftonbladet exakt vad bilden visar.

– Den är alldeles för gryning och det är inte lätt att se vad den föreställer, säger Anders Grenstad.

”Någon typ av ubåtstorn”

På Aftonbladets reporters fråga om vad han tror det är som syns på bilden svarar konteramiralen:

– Den visar någon typ av ubåtstorn med ett bogsvall efter. Jag bedömer att den gör tre-fyra knop kanske.

Han uppmanar allmänheten att inte bara ringa till Försvarsmakten utan att även ta bilder på saker som man uppfattar som konstiga ute i skärgården.

Enligt experter innebär bilden ett tydligt bevis på att främmande undervattensverksamhet bedrivs i svenskt territorialvatten just nu.

– Man förstår varför de är så aktiva, dessutom visar man en karta med tre observationer, hittills har man ju bara haft kännedom om en, säger Tomas Ries som forskar om rysk militär i Norden.

Från Ryssland

Han är övertygad om att den misstänkta ubåten på bilden är från Ryssland.

– Vem annars skulle det vara, det är väldigt svårt att tro att det handlar om Nato eftersom man har så nära samarbete med Sverige. Och skulle det vara Indien eller Iran? Nej. Det är bara Ryssland som det kan vara, säger Tomas Ries.

Lars Gyllenhaal, militärhistorisk expert och författare, ser bilden som en bekräftelse på att Försvarsmakten är rätt ute.

Vad föreställer bilden?

– Man kan inte avgöra vilken typ av farkost det är, än mindre vilken nationalitet det rör sig om. Men om uppgiftslämnaren talar sanning och det stämmer att den dök så fort bilden togs så tyder det på att det är en militär farkost. Enligt försvaret självt finns inga indikationer på att civila har hållit på med dykning eller liknande i området. Det bestämda intrycket jag får är att det är en militär miniubåt av något slag.

På vilket sätt kan bilden påverka den pågående operationen?

– Den kan påverka både på dåligt och bra sätt. Bra är att det stärker försvarets tes om främmande makts undervattensverksamhet. Innan bilden visades har det varit yvigt och diffust. Nu är det mer konkret. Å andra sidan riskerar försvaret nu att få en massa tips från allmänheten som helt enkelt kommer visa sig vara helt felaktiga. Men det räknar de säkert med.

Varför går försvaret ut med bilden nu?

– Jag tror att de faktiskt behöver allmänheten, det är så pass stora ytor det handlar om att några hundra soldater inte räcker till, trots att de har fartyg och helikoptrar. Allmänheten har en viktig roll att fylla även om de att kommer rapportera fel.

Sökinsatsen började i fredags, bilden dyker upp två dagar efteråt. Hur tolkar du det?

– Försvarets nya policy om mer öppenhet börjar slå igenom. Det har framkommit uppgifter om att tidigare kränkningar har mörkats. De har insett att hemlighetsmakeriet inte alltid tjänar landet. Nu har de fått direktiv av regeringen att sluta mörka, vilket vi kunde se med flygvapnet för några veckor sen.

Om bilden verkligen visar en rysk farkost, vad betyder det för ryssarna att den visas upp nu?

– Jag är osäker om det betyder någonting för dem, möjligen att man kanske känner att sökandet trappas upp. Men den största effekten är att allmänheten nu kommer att engagera sig.

Publisert: