Stjärnan som skjuter vatten

Foto: NASA/Caltech

avAnders Munck

NYHETER

Här är stjärnan som fungerar som en gigantisk vattenkanon.

Varje sekund skickar den ut hundra miljoner gånger mer vatten än vad som finns i hela Amazonfloden.

Forskare vid ett holländskt universitet ligger bakom fyndet av stjärnan, som ligger i norra delen av konstellationen Perseus. Stjärnan är ung - bara några hundra tusen år gammal - och är belägen 750 ljusår från jorden.

Omges av gasmoln

Lars Kristensen ingår i gruppen av forskare som ligger bakom fyndet. De använde bilder från det så kallade Herschel-teleskopet - och ett instrument som tolkar infraröd strålning och som gör bilderna tydligare. Med hjälp av instrumentet kunde de se igenom de tjocka moln som stjärnan omges av på fotona. Molnen består av gas - restprodukter från då himlakroppen skapades.

80 gånger en gevärskula

När forskarna sedan studerade stjärnan upptäckte de att enorma mängder vatten strömmade ut ur dess nord- och sydpol.

– Om vi liknar jetstrålarna vid gigantiska slangar och vattendropparna vid kulor, så motsvarar mängden som skjuts ut hundra miljoner gånger den mängd vatten som Amazonfloden består av, säger Lars Kristensen till National Geographic.

Och hastigheten som vattnet tränger ut i rymden med är enorm:

– Vi pratar om hastigheter som når 200 000 kilometer i timmen, vilket är 80 gånger snabbare än kulorna från ett maskingevär, säger Kristensen.

”Spyr ut material”

Fyndet hjälper nu forskarna att förstå processen då en stjärna bildas.

– De genomgår troligen en mycket energisk fas som unga. Det är under denna period av i sina liv som de spyr ut en massa material med hög hastighet – material som vi nu förstår är vatten, säger Kristensen.

Studien som avslöjar den enorma vattenkanonen har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Astronomy and Astrophysics.