”Jag är livrädd”

avNina Svanberg

Mamman klarar inte sig själv – kastas ut från sjukhuset

Foto: Foto: NICLAS HAMMARSTRÖM
MYCKET OROAD Marina Hansen anser inte att hennes mamma klarar av att bo ensam.

Lillian, 63, är mentalt på en treårings nivå.

Nu kastas hon ut från sjukhuset mot läkarnas och sina barns vilja.

Kommunen har bestämt att hon ska hem – trots att hemtjänsten inte klarar att ta hand om henne.

– Det är fruktansvärt, säger dottern Marina Hansen.

Foto: Foto: PRIVAT
SVÅRT SJUK Lillian, 63, har diagnostiserats med alzheimer. Mot läkarnas och sina barns vilja måste hon lämna sjukhuset för att flytta hem igen.

Lillian diagnosticerades för alzheimer förra året. Sjukdomen har gått mycket långt, och dottern Marina Hansen har sett hur hennes mamma alltmer försvunnit in i sig själv, eller fått fasansfulla vredesutbrott.

Beslut av kommunen

De senaste tre veckorna har Lillian vårdats på Huddinge sjukhus, men Botkyrka kommun har beslutat att Lillian ska hem.

– Biståndshandläggaren har frågat vad min mamma vill. Men vilken demenssjuk människa säger något annat än att hon vill hem? säger Marina Hansen.

– Det är jag som är min mamma närmast, men ändå räcker det inte att jag säger att mamma inte klarar av att bo själv.

Den plats på ett demensboende som Lillians barn lyckats ordna håller nu på att gå förlorad. Botkyrka kommun står på sig och menar att Lillians vilja måste respekteras.

Släpper inte in någon

Samtidigt hävdar biståndshandläggaren att hon inte anser att Lillian får en ”skälig levnadsnivå genom de beviljade insatserna”. Lillian får inte ”den hjälp och det stöd hon behöver i hemmet”.

Lillian har tidigare inte velat släppa in hemtjänstpersonalen i lägenheten. Hon känner knappt igen sina barn, än mindre olika vårdbiträden.

– Hon är som ett treårigt barn och går inte att lämna ensam hemma. Hon skulle inte veta var hon var. Vad händer under timmarna då hon är ensam? säger Marina Hansen.

”Kan inte tillgripa”

Marina får stöd av Alzheimerföreningens ordförande Krister Westerlund:

– Det här är att skicka hem en patient till döden, säger han, men Botkyrka kommun menar att de inte kan agera på annat sätt.

– Vi kan inte tillgripa några tvångsåtgärder, vi får lirka tills vi får reda på vad patientens vilja är, sådana är reglerna, säger Marja-Lisa Sten, verksamhetschef på Botkyrka kommun.

Ska hämtas i dag

Så länge biståndshandläggaren inte tror att Lillian vill till ett demensboende är det det egna hemmet som gäller.

– Det är en lucka i lagstiftningen som gör att vi inte kan göra så mycket mot en människas vilja. Vi ser behovet, men så länge personen uttrycker en annan åsikt kan vi inte göra något, säger Marja-Lisa Sten.

I dag är det tänkt att Lillian ska hämtas av biståndshandläggaren och köras till den tomma lägenheten.

– Jag är livrädd för vad som kommer att hända, säger Marina Hansen.